ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Стефаново – Атрактивен лов на фазани

стефаново лов

През последните години активно се извършва разселване на фазани в ловно-рибарската дружинка в Стефаново, към ЛРС-Добрич. Идеята за организирания ловен излет в района на дружината бе на ръководството на сдружението, което традиционно кани за участие колегите си ЛРС-Вълчи дол, област Варна, с които има договор за съвместна работа, подписан през 2013 година.

стефаново лов

Приказката, че денят се познава от сутринта, този път не успя да подведе участниците в излета. Гъстата мъгла в ранните часове на деня дори им даде възможност да се опознаят по-добре с колегите си от ЛРС-Вълчи дол, водени от Николай Христов, председател на сдружението. Спокойно протече проверката на документите, а ръководителят на лова Атанас Дучев направи един обстоен инструктаж, като не пропусна нищо от изискванията към ловците.

Ловците от ЛРД-Дяково отстреляха трофейни глигани

стефаново лов

Постепенно слънцето проби мъглата и трайно се настани в необятната добруджанска шир. Видимостта беше чудесна, а покачващата се температура на въздуха принуди част от ловците да се преориентират към по-леки облекла. Ловците с кучетата-птичари бяха разделени на две групи. Малко по-късно точните им изстрели вече подсказваха, че денят ще бъде добър.

Председателят на ловната дружинка в Стефаново Тихомир Христов сподели, че лятото е било безводно в продължение на повече от три месеца, което е принудило ловците да се притекат на помощ на птиците с вода и храна, а равнинният характер на местообитанията в района определя най-добрите условия за отглеждане на птици, за сметка на дивата свиня. А поредната партида фазани са разселили буквално преди месец. Той заяви, че грижите за птиците и животните през зимата ще бъдат още по-големи.

стефаново лов

За председателя на ЛРС-Добрич, и член на УС на НЛРС-СЛРБ Илия Михайлов липсата на диви диви свине е в целия район. Затова разселването на птици е от изключително значение поне за половината от дружинките, а такова е и желанието на ловците.

Текст и снимки:  Николай МИРЧЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ