ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Искра – Ловът на див заек е традиция

искра лов

Когато става дума за лов на див заек, дружинката в с. Искра, която е част от ЛРС “Сокол 1” в град Силистра, се слави като най-добрата в Крайдунавска Добруджа, тъй като в последните четири години излетите носеха добър отстрел и този вид дивеч е много атрактивен за местните ловци. Преди две години 33 ловци участваха в излета и само за около три часа бяха отстреляни толкова бройки и голяма част от тях бяха млади животни, което показва, че популацията е добра.

Последният декемврийски излет през миналата година не беше толкова успешен, макар че имаше отстрел, а на разбора в ловната хижа председателят на ЛРС-Силистра Орлин Николов, който е и член на дружинката, сподели, че времето не е било подходящо, имало е голяма кал след дъждовете, обходено е само едно ловище от четирите, което се е отразило на успеха.

ЛРД–Въглевци – Първата слука за новата година – 40 кг вълчица

“Седем заека бе слуката ни, което е радостното обаче, че всичките животни бяха млади, родени през 2020 година, което ни навява на мисълта за добра популация в ловищата на дружинката в село Искра, където традицията се е утвърдила вече много години и това се дължи на грижите на местните ловци, доброто регулиране на хищниците, за да се опазва дребния дивеч”, казва Орлин Николов.

А председателят на дружинката Урал Махмуд също е категоричен: “Излетът не беше в подходящото време,  тежкият разкалян терен се оказа труден, но въпреки това имахме известен отстрел, изпуснахме доста животни, а наблюденията по време на таксацията показват добрата популация и естествено надеждата на нашите ловци за следващите години е голяма. Ние правим всичко, за да не се допуска и бракониерство, което да унищожава дивеча в районите ни”.

Ловната дружинка в село Искра се е утвърдила със своята добра популация при дивите зайци и фазаните. В четирите ловни полета има много добри местообитания за тези видове дивеч, тъй като се отглеждат различни селскостопански култури – есенници, овощни градини и трайни насаждения, където животните намират не само храната си, но и добри укрития. Ловците полагат много грижи за дивеч, за да се обогатяват районите, като в последните години се увеличи разселването на фазаните, което води до успешната слука по време на излетите.

Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ