ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Отстрел на 64 диви свине отчетоха дружините на ЛРС-Перник

перник лов

64 диви свине записа в актива си през изтеклия ловен сезон ЛРС Перник. Първенец е дружинката в с. Големо Бучино с 28 свине, следвана от Батановци и Дивотино. Осем дружинки ловуват в Пернишко, средно се падат по шест свине на дружинка, съобщи специалистът по лова Христо Симеонов.

Отстрелът е почти двойно по-голям спрямо предходния сезон, когато са били ползвани 33 прасета. По-високият резултат се дължи на грижите на ловците и наличието на повече жълъд в гората.

Ловците от ЛРС-Перник са отстреляли и шест сърни, половината от които са улучени от членовете на дружинката в гр. Батановци. Ловците от най-голямата дружинка – в с. Студена, и дружинка “Голо бърдо” са отказали да ловуват на сърна. През 2019 г. са били отстреляни пет екземпляра от красивото животно.

В ЛРС-Антоново отново са с преизпълнен план за дивите свине

Намаляло е ползването на заека – от 40 на 31 бр. през изтеклия ловен сезон. Ловците умишлено не го отстрелват с цел възстановяване на популацията, поясни Христо Симеонов.

Не са отстреляни вълци от пернишките ловци през последните два сезона. На мушката на ловците през 2020 г. са попаднали 24 чакала и шест лисици. През 2019 г. броят им е бил 70 чакала и 72 лисици. Първенец в отстрела на хищници са дружинките в пернишкия квартал “Църква” и с. Мещица.

Ася Асенова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ