ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Бързина, точност и майсторство показват ловците от ЛРД-Айдемир в лова на бекаси

айдемир лов бекаси

В края на февруари завършва ловът на бекаси и бекасини. С удовлетворение и усмивки изпращат сезона любителите на този атрактивен лов от ЛРД-Айдемир към ЛРС-Силистра. Защото той се оказва най-резултатен по време на излетите в ло­вищата край Дунав. Всъщност на при силното застудяване и валежа на сняг тези птици напуснаха Силистренско и се отправиха към по-топлите места край Черноморието, защото земя­та и водните площи край голямата гранична река замръзнаха и бекасите и бекасините не можеха да намерят храната си.

На Югозапад – Слаба слука на диви свине, добра – на хищници

Ловците казват, че представителите на вида се хранят само с червеи, буболечки и ларви, дори не поглеждат зърното, което се хвърля в района за фазаните и яребиците.

„Изключително доволни сме от този сезон, защото от де­сетина години не сме имали толкова много бекаси. Наши­те ловци обичат да стрелят по тези птици и регистрираха сериозни успехи. Повсемест­но дружинките около Дунав, а така също и тези в селата Ба­бук и Смилец имаха хубави ре­зултати. Явно доброто време и топлината задържаха горските бекаси и имахме успешни из­лети. В ловищата край Айде­мир вдигнахме доста птици и за наша радост имаше много емоции. Отстреляхме по два- три бекаса.

Лично аз на едно излизане имах три отстреляни птици. Искам да изтъкна и факта, че на бекас се ловува труд­но. Птиците от този вид имат специфичен полет покрай дърветата, кръжат край тях и ловецът трябва да има изклю­чително бързи реакции и точ­на стрелба. Помага ми много и младото ми куче Чара фон Ветренски, което работи от­лично“ – сподели инж. Орлин Николов, председател на ЛРС- Силистра.

айдемир лов бекаси

С добри слуки за изминава­щия сезон са и почитатели на лова на бекаси от Айдемир, Сребърна, Войново и други места. А Диян Георгиев, ловец от ЛРД-Айдемир, който е мно­го голям любител на лова на водоплаващ дивеч, допълва:

„Интересен е ловът на бе­каси, защото представители­те на вида са много бързи и се изисква „висш пилотаж“ в стрелбата. Птицата лети меж­ду дърветата, прави завои и бързо се скрива в гората. За­това и отстрелът е изключи­телно сложен. На излет съм се натъквал на около десетина бекаса и съм успявал да от­стрелям един-два. Намираме ги по заблатените места, къде­то има влага и където те нами­рат храната си – дълбаят и на­мират червеи, за да се хранят. В крайна сметка съм доволен от изминалия сезон в отстрела на бекаси. Целият ни колектив оставаме със спомените на атрактивния лов.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ