НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Бързина, точност и майсторство показват ловците от ЛРД-Айдемир в лова на бекаси

айдемир лов бекаси

В края на февруари завършва ловът на бекаси и бекасини. С удовлетворение и усмивки изпращат сезона любителите на този атрактивен лов от ЛРД-Айдемир към ЛРС-Силистра. Защото той се оказва най-резултатен по време на излетите в ло­вищата край Дунав. Всъщност на при силното застудяване и валежа на сняг тези птици напуснаха Силистренско и се отправиха към по-топлите места край Черноморието, защото земя­та и водните площи край голямата гранична река замръзнаха и бекасите и бекасините не можеха да намерят храната си.

На Югозапад – Слаба слука на диви свине, добра – на хищници

Ловците казват, че представителите на вида се хранят само с червеи, буболечки и ларви, дори не поглеждат зърното, което се хвърля в района за фазаните и яребиците.

„Изключително доволни сме от този сезон, защото от де­сетина години не сме имали толкова много бекаси. Наши­те ловци обичат да стрелят по тези птици и регистрираха сериозни успехи. Повсемест­но дружинките около Дунав, а така също и тези в селата Ба­бук и Смилец имаха хубави ре­зултати. Явно доброто време и топлината задържаха горските бекаси и имахме успешни из­лети. В ловищата край Айде­мир вдигнахме доста птици и за наша радост имаше много емоции. Отстреляхме по два- три бекаса.

Лично аз на едно излизане имах три отстреляни птици. Искам да изтъкна и факта, че на бекас се ловува труд­но. Птиците от този вид имат специфичен полет покрай дърветата, кръжат край тях и ловецът трябва да има изклю­чително бързи реакции и точ­на стрелба. Помага ми много и младото ми куче Чара фон Ветренски, което работи от­лично“ – сподели инж. Орлин Николов, председател на ЛРС- Силистра.

айдемир лов бекаси

С добри слуки за изминава­щия сезон са и почитатели на лова на бекаси от Айдемир, Сребърна, Войново и други места. А Диян Георгиев, ловец от ЛРД-Айдемир, който е мно­го голям любител на лова на водоплаващ дивеч, допълва:

„Интересен е ловът на бе­каси, защото представители­те на вида са много бързи и се изисква „висш пилотаж“ в стрелбата. Птицата лети меж­ду дърветата, прави завои и бързо се скрива в гората. За­това и отстрелът е изключи­телно сложен. На излет съм се натъквал на около десетина бекаса и съм успявал да от­стрелям един-два. Намираме ги по заблатените места, къде­то има влага и където те нами­рат храната си – дълбаят и на­мират червеи, за да се хранят. В крайна сметка съм доволен от изминалия сезон в отстрела на бекаси. Целият ни колектив оставаме със спомените на атрактивния лов.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ