НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Карнобат – Отстреляни са 1923 чакала и 281 лисици

карнобат чакала

В последните години ловци­те от дружинките в състава на ЛРС-Карнобат са едни от най-активните в регулиране­то броя на хищниците, чиято популация не спира да рас­те. Убедеността е, че трябва да се намалява числеността им, за да се дава спокойствие на дивеча в ловищата им. Традицията в този лов беше спазена и през последния сезон, за който отчетите на сдружението показват, че са отстреляни 1923 чакала и 281 лисици. Най-напред в отстре­ла на хищниците е ловната дружинка в село Хаджиите с председател Мустафа Юмер с отстреляни 208 чакала и 52 лисици, следвани от ЛРД- Сигмен с председател на дружинката Дянко Райнов с отстрел на 208 чакала и ЛРД- Венец с председател Иван Стоянов, завършили сезона със 195 хищника.

Бързина, точност и майсторство показват ловците от ЛРД-Айдемир в лова на бекаси

карнобат чакала

Председателят на дружин­ката в село Хаджиите споде­ли, че ловците с много голяма отговорност се отнасят към проблемите с високата числе­ност на хищниците и опитват да намалят техните пакости в ловищата. На не един излет са имали слука от няколко отстреляни чакала и лисици, което се дължи на добрата ор­ганизация на отговорниците по лова. Изявени ловци хищ­ничари са братята Александър Мерджанов и Атанас Мерджа­нов, Иса Мехмед, председа­телят Мустафа Юмер, Наско Василев, Севгин Алиев, Таню Генчев, Халид Аптарман, Ха­лид Хюсеин и други. „Нашата дейност продължава и през януари и февруари, когато бяха отстреляни по време на ловните излети още 20 чакала и 7 лисици. С активността си в този лов даваме своя принос за добруването на различни­те видове дивеч в ловищата”, категоричен е председателят Мустафа.

Такава е обстановката и в ЛРД-Сигмен, като председателят й Дянко Райнов споде­ли, че на един януарски излет са отстреляни 8 чакала за много кратко време и изле­тите на ловците редовно се увенчават с успех.

Георги ГЕОРГИЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ