НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Видин – Ловът на чакали е целогодишен и не търпи компромиси

видин чакали

Времето за активен лов от­мина. Ловците от видинското сдружение отчетоха 60% изпълнение на плана при ди­вите свине. Сега вниманието е насочено преди всичко към хищниците, понеже борбата с тях е целогодишна и не търпи компромиси.

За отминалия сезон сдру­жението отбеляза добър от­стрел на хищници, включител­но и 2 отстреляни вълка – в гр. Грамада и в с. Медешевци. Още 350 чакала и 80 лисици са реализирани като отстрел. Бисер Данков от с. Бойница се е специализирал в лова на чакали и вече има към 150 отстреляни индивида. „Във всяка дружина има изявени майстори хищничари, за които ловът на чакали лов е едно призвание.“ Това сподели дългогодишни­ят ръководител на сдружение­то Илия Георгиев.

ЛРД–Ново село – Шест отстреляни чакала на един ловен излет

Председат ЛРД-Слана бара Тодор Маркин също е сред ангажираните с отстрела на хищници, особено на чакали. Ето как той допълва картина­та в неговата ловна дружинка: „Нашите ловни полета са из­цяло равнинни и наблягаме на по-различен лов. Фазани си имаме, защото редовно разселваме. Тази зима сре­щахме и зайци, поне 5-6 се навъртат наоколо и това ни радва. Ято яребици също се вижда. При всеки паднал сняг зареждахме с фураж хранил­ките за дребен дивеч. Съще­временно регулираме и броя на хищниците. Най-много са чакалите при нас и именно с тях си имаме проблеми. Аз съм си изградил чакало в кло­ните на един орех в околно­стите на селото. Поддържам и стървилище, край което чака­ли се навъртат често. Но не съм само аз. Имаме и други майстори хищничари. Ще спомена Ивайло Матеев, който за един групов излет имаше късмета да отстреля и чакал, и лисица. Бисер Влади­миров също е много отдаден на хищничарския лов. Правим всичко възможно да съхраним популацията на дребния ди­веч и аз съм напълно убеден, че само със системен контрол на популацията на чакалите и лисиците може да се случи това.“

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ