НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Тест на безоловни муниции в Дания. Какво показаха резултатите (Част 4)

безоловни муниции

Продължаваме с публикуването на проучване на безоловни муниции, осъществено от Датската ловна федерация заради нарастващата вероятност в най-близко бъдеще оловните боеприпаси да бъдат поетапно забранени в страните членки на ЕС.

В четвъртата част ще ви представим резултатите от тестовете на патроните GECO ZER0136 GR 8,8lg JCP WOLF 154 GR 9,g8g HORNADY GMX165 GR 10,69g

Ако желаете да прочетете цялата статия, свалете от сайта SLRB.BG брой 2 на сп. „Лов и риболов“ от 2020 г. ТУК

безоловни муниции

GECO ZERO 136 GR 8,81 g

Както и RWS, Geco е част от немския консорци­ум RUAG Ammotec. Geco притежава над стого­дишен опит в производството на муниции и вместо да предлага огромна гама от тях, из­бира да се фокусира върху по-малко продукти, но с най-високо качество. Geco Zero е техни­ят патрон, който съдържа нулеви количества олово и е изграден около медна обвивка с две отделни калаени сърцевини.

Куршумът е от фрагментиращ се тип благо­дарение на кухия си връх и на предварително фрагментираната предна половина. Той осво­бождава голяма част от енергията си срав­нително бързо след попадане в целта. Върхът се отваря и двете калаени сърцевини оста­ват в животното, като през цялото време задната част на патрона поддържа пробивното движение. При проведените изпитания патронът показва перфектна работа на 100 и 200 м, но на 300 м съвсем резонно резулта­тът не е толкова впечатляващ, тъй като не се отделя толкова много енергия.

JCP WOLF 154 GR 9,98 g

безоловни муниции

Следващите датски муниции са два продукта на JCP Ammunition ApS. В допълнение към Wolf се предлага и Sniper, който е със специален остър връх. JCP Wolf, както го описва про­изводителят, „изпуска голямо количество енергия вътре в тялото на дивеча и в също­то време осигурява сигурна пробивна сила”. Както на 100, така и на 200 м, JCP Wolf гаран­тира постигане на рекламираното.

Попълнете анкетата на НЛРС-СЛРБ за предложената пълна забрана на оловните муниции

За разлика от другите датски производители, JCP още от самото начало решава да произвежда само фабрично снарядени муниции, тъй като по този начин може да гарантира, че те работят максимално добре. Посочената енергия (ЕЮО) и скорост (Vo) се доставят в максимално възможна степен без преувеличение.

Попълнете анкетата на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) за предложената пълна забрана на оловните муниции

HORNADY GMX 165 GR 10,69 g

Освен че пуска на пазара фантастичния безо­ловен патрон от медна сплав Hornady GMX, американският гигант е и сред първите, които разбират, че всъщност има значение от какъв материал е направен балистичният връх на куршума. Hornady сравнително бързо възприема теорията, че върховете се то­пят във въздуха поради високата скорост на заряда и произтичащото триене. В резултат на това Hornady е сред първите, които * правят полимерен връх, който може да издържи на високите температури.      Със своите 10,7 г зарядът GMX доставя достатъчно поразяваща мощ на всички тествани дистанции. Няма какво друго да се каже за патроните GMX на Hornady, освен че те просто работят.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ