140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

457 чакала и 374 лисици са отстреляни в ЛРС-Разград

разград чакала

След като последният се­зон в лова на дива свиня се оказа неблагоприятен и из­ключително слаб, ловците от сдружението в Разград се на­сочиха много по-активно към излетите на хищници, с които да спомогнат регулирането на тяхната численост, която в Лудогорието е много висока. Отчетът показва, че в лови­щата на всички 31 дружинки в състава на ЛРС-Разград са били отстреляни 457 чакала, с което планът за отстрел на този хищник е изпълнен на 104 %, а лисиците са намале­ли с 374, което е реализация на заложения план от 102,5 %. С най-добри резултати са 11-а ловно-рибарска дружин­ка в Разград, тези в селата Костанденец, Недоклан и дру­ги.

947 чакала са успели да отстрелят дружините от ЛРС-Силистра

Много активен хищничар е ветеринарният лекар Дими­тър Обидимски, който е ловец в 11-а разградска дружинка.

За миналата година този ловец има отстреляни 86 чакала, а за тазгодишните месеци януари и февруари – 30. Той има животновъдна ферма и е станал свидетел на доста нападения над кра­вите му и малките теленца. „Това ме принуди преди 4 го­дини да стана ловец. Изкарах курсовете, извадих разреши­телно за оръжие, закупих си такова и впоследствие ста­нах най-добрият хищничар в дружинката. Първата година отстрелях 140 чакала, по-на­татък продължих активно с тази дейност. Имам 2 стър­вилища, където зареждам животински отпадъци. Там причаквам хищниците и ги отстрелвам, но като ходя из полето и срещна чакали, не им прощавам. Ходя на лов само за хищници, казал съм на председателя на дружин­ката да не ме търсят за лов на друг вид дивеч. На едно излизане отстрелвам по 4-5, а веднъж имах и 12 хищника на­веднъж. Твърде много стана­ха чакалите, някой път идват по 20-30. Глутниците нападат стадото ми, трудно е да се избегне това, но успявам да си опазвам животните”, казва ловецът.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ