НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

457 чакала и 374 лисици са отстреляни в ЛРС-Разград

разград чакала

След като последният се­зон в лова на дива свиня се оказа неблагоприятен и из­ключително слаб, ловците от сдружението в Разград се на­сочиха много по-активно към излетите на хищници, с които да спомогнат регулирането на тяхната численост, която в Лудогорието е много висока. Отчетът показва, че в лови­щата на всички 31 дружинки в състава на ЛРС-Разград са били отстреляни 457 чакала, с което планът за отстрел на този хищник е изпълнен на 104 %, а лисиците са намале­ли с 374, което е реализация на заложения план от 102,5 %. С най-добри резултати са 11-а ловно-рибарска дружин­ка в Разград, тези в селата Костанденец, Недоклан и дру­ги.

947 чакала са успели да отстрелят дружините от ЛРС-Силистра

Много активен хищничар е ветеринарният лекар Дими­тър Обидимски, който е ловец в 11-а разградска дружинка.

За миналата година този ловец има отстреляни 86 чакала, а за тазгодишните месеци януари и февруари – 30. Той има животновъдна ферма и е станал свидетел на доста нападения над кра­вите му и малките теленца. „Това ме принуди преди 4 го­дини да стана ловец. Изкарах курсовете, извадих разреши­телно за оръжие, закупих си такова и впоследствие ста­нах най-добрият хищничар в дружинката. Първата година отстрелях 140 чакала, по-на­татък продължих активно с тази дейност. Имам 2 стър­вилища, където зареждам животински отпадъци. Там причаквам хищниците и ги отстрелвам, но като ходя из полето и срещна чакали, не им прощавам. Ходя на лов само за хищници, казал съм на председателя на дружин­ката да не ме търсят за лов на друг вид дивеч. На едно излизане отстрелвам по 4-5, а веднъж имах и 12 хищника на­веднъж. Твърде много стана­ха чакалите, някой път идват по 20-30. Глутниците нападат стадото ми, трудно е да се избегне това, но успявам да си опазвам животните”, казва ловецът.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ