140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Инж. Мирослав Маринов вече не е изпълнителен директор на ИАГ

инж. Мирослав Маринов

Инж. Мирослав Маринов вече не е изпълнителен директор на ИАГ!


Той е завършил Лесотехнически университет в гр. София с придобита образователно-квалификационна степен магистър по „Горско стопанство“ и специализация по „Ловно и рибно стопанство“ през 2008 г. Магистър е и по международни икономически отношения и международен бизнес. Започва работа през 2005 г. в Община Сливен – в отдел „Екология, земеделие и гори”. Преминава през йерархията на горското стопанство като началник – участък, заместник – директор, директор. Ръководил е Държавно горско стопанство (ДГС) – Стара река, ДГС – Твърдица, ДГС – Тича, както и Регионална дирекция по горите – Сливен.  Все още няма информация кой ще бъде неговият заместник.

Инж. Мирослав Маринов изпрати благодарствено писмо до председателя и членовете на НЛРС – “Съюз на ловците и риболовците в България”, в което той благодари за ползотворното сътрудничество в изминалите години.

ИАГ:  За една година дивите свине наполовина

Пълния текст на писмото:

“До инж. Васил Василев
Председател на
Националното ловно-рибарско сдружение
“Съюз на ловците и риболовците в България”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Искам да Ви благодаря за ползотворното сътрудничество в
съвместната ни работа през изминалите две години!
Радвам се, че имахме капацитета и силите да реализираме много
съвместни планове. Общата ни работа показва, че само обединените усилия
дават добри резултати.
Вярвам, че цели, които стоят пред нас ще ни срещат и в бъдеще в
професионалното ни ежедневие и ще продължим да работим заедно за
устойчивото управление и развитие на ловното стопанство.

Инж. Мирослав Маринов
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

19.05.2021г.

Благодарствено писмо - Маринов

От НЛРС- “Съюз на ловците и риболовците в България” благодарим на инж. Маринов за ползотворното сътрудничество и му желаем успех!

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ