НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Последното разрешително за отстрел на мечка е издадено преди по-малко от месец

Мечка

Мечката е застрашен вид, включен в Червената книга на България. Тя е защитена е от Закона за биологичното разнообразие, като е обект на защита още от Директивата за местообитанията,  Бернската конвенция, и CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора). Въпреки това в България се допуска отстрел на проблемни индивиди от този вид. Издаването на разрешителни за отстрел е регулирано в Наредба №8 издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието, храните и горите. В нея е описан и пътят, който трябва да се измине, за да се издаде такова разрешително.

Мечка напада кошери в с. Чуйпетлово, ловно стопанство монтира електропастири

Създава се специална комисия, която да оцени риска

Потърпевшите трябва да изпратят заявление за отстрел към съответната регионална дирекция по горите, като приложат информация, доказваща случаи на системно нанасяне на щети върху имоти, описание на щетите, както и протоколи за установени щети съставени за целите на изплащане на обезщетения по чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча. В двудневен срок от получаване на предложението, директорът на съответната регионална дирекция по горите назначава комисия, която се ръководи от представител на регионалната дирекция по горите и включва представители на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, областната администрация, общинската и/или кметстката администрация, както и представител на съответното държавно горско или ловно стопанство.

На Мечкинден: Ловците са първите защитници на мечките у нас

Комисията може да изисква допълнителни данни от лицето, претърпяло щетата, както и от други органи и лица, като има право и да привлича независими експерти за изясняване на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в предложението. В срок от 2 работни дни след назначаването си, комисията изготвя протокол с предложение до министъра на земеделието, храните и горите. Комисията може да откаже разрешително или да предложи следните решения:

  • Прогонване от района на нанасяне на щети;
  • Улавяне и преместване на друго място с по-подходящи местообитания;
  • Улавяне и държане на затворено;
  • Отстрел – само при констатирани повече от две щети от един и същи екземпляр.
Последното разрешително за отстрел на мечка е издадено преди по-малко от месец

След като получи документацията по случая, земеделският министър има тридневен срок, в който да издаде разрешително или да изпрати мотивиран отказ за издаването му. Екипът на SLRB.BG направи проверка и установи, че последното такова разрешително е издадено преди по-малко от месец и важи за района на “ДГС – Славейно”. Затова потърсихме за коментар директора на стопанството Кръстю Узунов.

Мечка
Илюстративна снимка на мечка

– Г-н Узунов, последното разрешително за отстрел на мечка е издадено на ДГС – “Славейно”, кое наложи изваждането му?

– В района на нашето горско стопанство  през 2019г. констатирахме много нападения над домашни животни от едър мъжки екземпляр, като равносметката на нанесените щети беше над 49 000 лв. Тази мечка не се спираше, постоянно нейни жертви ставаха крави, коне, телета, кози, пчелини. Отстреляхме я и след това мястото и зае друг голям мъжки, който вилнее и до днес. За него също имахме разрешително за отстрел през 2020г., но не успяхме да го реализираме, защото е изключително умно животно и постоянно ни се измъкваше. Разрешителното, което получихме преди по-малко от месец е за същия мечок, който от началото на годината е убил 5 телета, 5 овце, 2 крави и 1 яре.

– Имали ли сте информация за други проблемни мечки в района?

– В целия район имаме проблемни мечки. В село Давидково, в село Загражден, в село Славейно също, но може би най-неприятен е случаят от преди около 10 години, когато мъж от село Кутела беше убит от мечка в гората.

– Тя отстреляна ли е била?

– Да, тази мечка беше отстреляна.

– Защо трябва да се отстрелват проблемните мечки? Знаете, че обществото е доста чувствително на тази тема…

– Чувствителни са хората, които живеят в градовете и не знаят какво е да живееш на село. В Родопите хората са изключително свързани с гората. Тук се берат гъби, билки, дърва. Гората им е основен източник на препитание. Животните, които отглеждат, са друг източник на храна и когато мечката дойде и им убие животните или им разбие кошерите, им разбива и живота. Затова хората тук са чувствителни по точно обратния начин, защото те са потърпевши. Да дойдат хората от жълтите павета да живеят на село, да се сблъскат с агресивна мечка и тогава да изкажат мнението си…

– Какво е Вашето лично мнение за случая в Белица, трябва ли мечката да бъде отстреляна?

– Аз съм виждал много пъти мечки. Никога не са ме нападали. В повечето случаи те избягват контакта с хората. Жената трябва да е била в много голяма близост до животното и то най-вероятно се е опитало да се защити. Това може да се заключи и от леките наранявания на жената. Проблемът е ако поведението на мечката не е защитна реакция. Ако това е било нападение, мечката ще придобие увереност и може да нападне отново. В такъв случай отстрелът е задължителен.

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ