140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Тодор Икономово – Празникът на откриването бе с очаквана слука на пъдпъдъци

откриване тодор икономово

На ранина тръгнаха ловците от дружинката в село Тодор Икономово, която е част от ЛРС “Станата” в град Нови пазар. Това стана още на развиделяване в 6 часа, за да се използва слабата роса, след като председателят на дружинката Пейчо Пейчев направи кратък инструктаж за успешен лов, за безопасно бораване с оръжието и да не се допуска изхвърлянето на незагасени угарки, тъй като от продължителното засушаване растителността е изсъхнала и лесно може да се стигне до пожар. 

Само три часа в по-прохладното време мина ловният излет, като пъдпъдъците бяха открити в неизораните площи и най-вече в нивите, които са засети с тикви.

“Може да се каже, че откриването на сезона с нетърпение се очаква от една част от ловците, като групата беше около девет души. Общо взето тази година имаше повече пъдпъдъци, които бяха добре охранени, готвейки се за отлитане. Ловците останаха доволни от първите си слуки. Около двайсетина са отстреляните пъдпъдъци, като най-много имаха Али Енвер, който ловува с много добре работещ курцхар, както и Ариф Мустафа с по пет слуки и много стрелба”, доволен разказва дългогодишният председател на дружината Пейчо Пейчев. 

ЛРС-София-юг – Новоханци тръгнаха силно с гривяци

През първия ловен излет ловците намериха и гургулици, като са отстреляни 6 птици по слънчогледите. Началото е добро, това дава основание на ловците от ЛРД-Тодор Икономово за успешен сезон.

Те допълват, че виждат в ловищата си в добруджанската гора и диви свине, като се надяват на успехи в този най-атрактивен за тях лов, а за миналата година завършиха с един глиган от всичките четири отстреляни в новопазарското сдружение животни. 

След излета ловците поставиха масите пред ловната хижа, край която има много широколистни дървета, които през целия ден осигуряват сянка и в жежкото време празникът се получи. На сладка раздумка ловците си обещаваха и пожелаваха успешен сезон и добра слука.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ