140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Добрич – Успешен старт със съвместен излет на дружините в Лясково и Овчарово

лясково откриване

На 14 август се откри ловът на прелетен дивеч, а с това и новият ловен сезон за членовете на ЛРС-Добрич. От няколко години две почти съседни ловни дружинки са заедно както в лова, така и на трапезата. Става дума за ловците и риболовците от ЛРД в Лясково /вкл. и с. Камен/ и Овчарово, община Добричка. Затова в ранните часове на горещия августовски ден те са пак заедно. Бързо, но внимателно, Титко Титев преглежда документите на всички участници в лова. В списъка са отразени и имената на гостите: Илия Михайлов, председател на сдружението и член на УС на НЛРС-СЛРБ, Петър Петров, специалист по лова, който е тук с кучето Джак.

лясково откриване

Атмосферата е някак особено тържествена. След пауза от малко повече от половин година се срещат почти всички. Пожеланието “Наслука!” се чува навсякъде. Ловно-стопанският район на лясковската дружинка обхваща близо 2 800 ха. Растителността е основно акация, дрян, клен, дъб и ясен. Дребният дивеч е представен главно от пъдпъдък, яребица и фазан. Заекът все още не е възстановен. Представители на едрия дивеч са сърната и дивата свиня.

Полетата са сухи. Часът е едва 7, а росата буквално се е изпарила. След проверката и инструктажа участниците в лова тръгват в стройна редица на отстояния един от друг. Джак и Сара помагат на ловците и още в първите минути някои от тях вече имат слука, първа за новия ловен сезон. Температурата на въздуха става все по-висока, което определено затруднява лова. Слуката спохожда още няколко от ловците. За всички става ясно, че дивеч има, но условията ще са определено по-добри при по-голяма влага и по-ниска температура. Никой не нарушава създадения ред.

лясково откриване

В състава на дружинката от Лясково има и трима нови ловци: баща и син Иван и Атанас Ковачеви, и Кольо Иванов. За тях днешният лов е бойно кръщение. Малко повече от три часа след като е започнал, ловът за деня е преустановен.

лясково откриване

След тържествения ритуал по приемането на новите ловци, подготвен и осъществен от 84-годишеният ловец Илия Енев, всички бяха поздравени от Илия Михайлов: ” Благодаря за поканата да бъдем гости на лясковските ловци и риболовци. Многократно съм ловувал в полетата на ЛРД-Лясково и се радвам, че познавам всички ловци и традициите, които имате. Благодаря ви за гостоприемството и за чудесния ритуал, с който дружинката се увеличи с още трима души. Ловната дейност е магия, тя привлича с много неща, но в същото време изисква ред и дисциплина, вслушване в съветите на ръководството и на по-старите ловци, взаимно уважение и другарство. Пожелавам на всички традиционното “Наслука!”, за една успешна и безопасна ловна година!”

В тържествената част и в празничния обяд участие взеха кметът на село Овчарово и кметския наместник в Камен. Имаше голямо количество усмивки, ловни лакърдии на едро, музика от гайда и акордеон, завъртя се и кръшно добруджанско хоро. Новият ловен сезон в Добруджа е открит!

Текст и снимки: Николай Мирчев

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ