140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Инж. Василев – Най-мотивирани за решаване на проблема с Африканската чума по дивите свине сме именно ние, българските ловци

инж. Васил Василев - председател на УС на НЛРС-СЛРБ

Ето как председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев коментира работната среща с участието на Ловния съвет, на която се обсъждаха мерките за справяне с Африканската чума по дивите свине и подготвената Концепция за ловното стопанство. Събитието се проведе на 5 август по инициатива на Изпълнителната агенция по горите, а домакин беше Съюзът:

 „Не случайно домакинството бе на Националната организация, тъй като първоначално заявеното намерение на организаторите бе всички мерки за борба с Африканската чума по дивите свине, които ще се обсъждат, да бъдат приемливи за българската ловна общност, за да не се стига пак до неприятната ситуация държавата да определя мерки, които са неприложими от ловците, тъй като не срещат тяхното разбиране.

Именно затова 2 дни по-рано организирахме Националното съвещание на организацията в гр. Хисаря по същата тема, като от задълбочената дискусия стана ясно хората какво считат за изъпълнимо и целесъобразно, за да се подпомогне състоянието на популацията на дивата свиня и бяха приети съответните предложения до Ловния съвет.

Национално съвещание на Съюза: Ловната общност с предложения за дивата свиня

Най-много дискусии предизвика предложението на Съюза да отпадне третият ловен ден (сряда) за групово ловуване на дива свиня от седем последователни, което означаваше да има два ловни дни. Възможно най-убедително аргументирах това предложение, като важно условие за справяне с последствията от Африканската чума по дивите свине. Оформиха се различни мнения, като трябва да отбележа, че имаше предложения за пълна забрана на груповия лов на дива свиня. При проведеното гласуване, в което подчертавам, че участваха преобладаващо служители от горската система, бе прието предложение за 1 ловен излет седмично. Аз категорично гласувах против, защото съзнавам, че такова предложение ще засегне интересите на българската ловна общност, но нашето мнение за пореден път беше пренебрегнато.

Ключови моменти от работната среща с участие на Ловния съвет

Многократно се опитах да обясня, че картината на разпространение на вируса на е еднаква в цялата страна и има региони, в които дивите свине на практика липсват и ловците там от края на миналия ловен сезон сами са се отказали да провеждат ловни излети. В други региони като Западна България, в момента плътността на популацията на вида далеч надхвърля 0,3-0,5 индивида на 100 хектара, което е в разрес с действащата заповед на министъра на МЗХГ. Това е основание там да може да се ловува поне два пъти за седем последователни дни. Това всъщност бе доказано и от изнесената презентация от експерти на БАБХ, чиито анализ за актуалното разпространение на болестта у нас и по света бяха представени по време на срещата.

1 ден седмично за лов на дива свиня е предложението на работната среща с участието на Ловния съвет

Направеното предложение няма правна стойност, тъй като този форум не представлява Ловния съвет. Ако се внесе такова предложение на заседание на Ловния съвет и той го приеме, вече би било основание за някаква заповед на министъра на МЗХГ, но в този случай ние своевременно ще го запознаем с нашите притеснения и несъгласие.

Ясно съзнавам, че най-мотивирани за решаване на проблема с АЧС сме именно ние, българските ловци.

Затова призовавам УС или Общо събрание на всяко ловно-риабарско сдружение за предстоящия сезон за групов лов да вземат незабавно решение да се ограничат излетите за групов лов на дива свиня там, където популацията не е в добро състояние. Предлагам провеждан ловен излет да се преустановява при отстрел на две диви свине, както и да не се стреля по зрели индивиди – мъжки и женски, а само по приплоди и едногодишни, което е от съществено значение за възстановяването на популацията.

От нас зависи да преодолеем бързо последствията от чумата, колеги! Но и не бива да позволяваме държавните институции да продължат едностранно да налагат мерки, които отново ще демотивират ловците да сътрудничат активно за справяне с АЧС.”

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ