140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Богат прелет на гургулица край село Щърково

щърково лов

Добър прелет на гургулици случиха ловци от СЛРД „Со­кол 1893“ край пазарджиш­кото село Щърково. Въпреки мрачните прогнози, породе­ни от продължилата повече от 45 дни суша, група ловци решили да изпитат късме­та си – станали по тъмно и тръгнали на лов. Тайничко се надявали, че късметът на начинаещия ще ги споходи, защото с тях редом в първия си ловен излет крачела Ата­наска Терзиева. Упоритото разузнаване все пак успяло да открие една врязана в гористата местност Илан­джа слънчогледова нива, на границата на дружинките Ап­рилци и Щърково, в което се виждало сериозно движение на гургулица.

„В 6.15 вече бяхме заели позиции на слънчогледчето, заедно с Вельо Гочев, Асен Спасов, Николай Неделчев и новият ловец – Атанаска Тер­зиева, за която това щеше да бъде първи излет. На пози­ция от страната на Щърково бяха и председателя на дру­жинката Димитър Топкаров и още няколко местни ловци.

Прелетът започна в 6.31 с облитането на целия слън­чоглед от първата гургулица, която ние наричаме разузна­вач.

щърково лов

В 6.35 вече започна интен­зивен прелет, съпроводен с песента на пушките. В един момент гургулиците се дви­жеха толкова интензивно и изстрелите бяха толкова на­гъсто, че напомни за най-до­брите години на този толко­ва атрактивен лов.”, разказа емоционално за първия лов на гургулици за сезона пред­седателят на пазарджишкото сдружение Евгени Абаджи­ев, който също е участвал в лова.

След по-малко от 30 минути прелетът рязко секнал. Още 3-4 гургулици премина­ли над слънчогледа. Но Аба­джиев вече си бил изпълнил нормата и прибрал оръжието. В крайна сметка всички успе­ли да си отстрелят гургулици. Добра слука, другарска пох­вала и спомен за цял живот от първия ловен излет от­несла със себе си от полето край Щърково Атанаска Тер­зиева.

Много слаб отстрел на пътпъдъци, отчитат ловците от пазарджишко от началото на новия ловен сезон. Само в почивните дни около деня на Съединението в района на дружинка Цар Асен и Чер­ногорово имало малко по- интензивен отстрел и някои ловци успели да отстрелят по половин норма. ­

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ