140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Кърджали: Пъдпъдъщите намаляват, нивите пустеят

Кърджали полета

И през този сезон пти­чият лов в ловно-рибарска дружина Комунига към лов­но-рибарското сдружение в Кърджали е незадоволите­лен. Пъдпъдъците са мал­ко, а гургулици са рядкост. По-често се срещат гривяци в ЛРС-Кърджали, които се навъртат около хра­нилките на дружината.

Това е причината много от ловците да не излизат за лов на птици. Има пет-шест мла­ди момчета, които са големи мераклии. Някои ходят на лов за пъдпъдъци в Хасков­ско, казва председателят на дружината Ергюн Мехмед, който е ловец от 21 години.

Кърджали полета

Преди 10-ина години не беше така. Тогава излиза­хме по седем-осем човека и всеки удряше по седем-осем пъдпъдъка, спомня си Ер­гюн.

Причината да изчезне пъдпъдъкът са нарушените местообитания и липсата на храна. В района на дру­жината не се сеят никакви зърнено-житни култури. По тези краища на държавата нивите масово не са засети и буренясват.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ