НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Омуртаг – Ловът на гривяк е приоритетен

лрс-омуртаг гривяци

„Основно на гривяк ловуват нашите ловци от нача­лото на сезона. Добри отзиви идват от градските дружини, а също и от селата Врани кон, Висок, Обител – споделя ръководителят на ЛРС-Омуртаг Николай Наумов. – Този лов е труден, но същевременно е доста атрактивен и има своите почитатели. Пъдпъ­дъците не са много, но може да има повече слука, ако се правят по-обширни преходи и има добре обучени куче­та. Групирани са предимно в по-влажни зони. Към гур­гулицата пък отношението на ловците е по-специално. Откакто ограничиха излетите до един седмично заради на­маляваща популация, сякаш решиха да я пазят и почти не ловуват. Нашите хора са много съвестни по отноше­ние на лова…“

Той допълни още факти от лични наблюдения или информация от ловните дружини.

Най-оптимистичната но­вина е от ЛРС-Омуртаг е, че вече виждат дви­жение на диви свине из тех­ните ловни полета. За дълго време не е имало живот в горите, но са дошли отня­къде, даже са забелязани и майки с малки прасенца. Все пак за местните ловци този дивеч си остава номер едно и с нетърпение очакват да се открие сезона. В този смисъл приветстват реше­нието да има два ловни дни седмично.

Прави впечатление уве­личената популация от бла­городен елен. Това показват и резултатите от пролетната таксация, а и самите ловци често се срещат с красиви­те животни по живописните гористи хълмове в района. Фазани и яребици също по­казват трайно присъствие.

Председателят на ЛРД-Камбурово Хасан Халилов също потвърди за силен лов на гривяци при тях. Сред най-активните ловци са бив­шият председател Румен Къ­нев, Хасан Черак, Мустафа Якубов. Пъдпъдъци няма, но това е очаквано, предвид прибързаното изораване на ожънатите площи. Търсят ги по необработваеми земи, но слуката е скромна. Затова наблягат на гривяците.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ