140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Пореден успех за ловците от ЛРД–Ново село

лов ново село

Няма съмнение, доволни са ловците от дружината в Ново село, Великотърновска общи­на, от излетите за прелетен дивеч. И как иначе, след като в селското землище не липс­ват такива птици. „При нас има пъдпъдъци, не са в много го­леми количества, но все пак са достатъчно – споделя предсе­дателят на ЛРД-Ново село Йосиф Чолаков. – Както обикновено, гривяците са много, виждат се и гургулици.”

Времето се промени, вече пада роса нощем, тревата започна пак да се раззеленя­ва след големите горещини, което е добре за пъдпъдъци­те. Изглежда младите ловци все по-често се обръщат към пернатия дивеч сега, когато дивите свине значително на­маляха. Сред най-запалени­те по птичия лов са синът на председателя Мерт Чолаков, Ивелин Красимиров, Якуб Кур­дов, Юсеин Зюрапов.

ЛРС-Антоново – За „шарена“ слука информират ловците в Тузлука

Доказателството, че за но­воселската дружина този лов и ловната стрелба са свър­зани е първото място, което нейните представители заеха тази година на дружественото състезание, не само в инди­видуалната, но и в отборната класация. Когато се стреля редовно, се придобива опит и успехът и в ловните полета, и на стрелбището е по-сигурен.

Явно няма да са безрезул­татни и ловните излети за другите пернати – фазаните. Колкото до патиците, в единия селски язовир се забелязват.

Традиционно новоселската ловна дружина отрано се под­готвя за свинския лов. „Има диви свине в нашите ловни полета – споделя Йосиф Чо­лаков. – Виждаме две майки с по около 50 кг приплоди.” Мъжете се надяват този ловен сезон да е по-резултатен от миналия.

Милка Денева

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ