НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Разселването в Добруджа дава добри резултати

разселване Добруджа

Популацията на фазана в Добруджа е много добра. Това проличава по време на ловните излети и е факт бла­годарение на традиционното разселване, което извърш­ват всички ловно-рибарски дружини, членове на добри­чкото сдружение. Категори­чен в оценката си бе Илия Михайлов, председател на УС на УС на ЛРС-Добрич и член на УС на НЛРС-СЛРБ: „Дългого­дишните ни грижи за перна­тия дивеч в нашите ловища и разселването му в тях дават добри резултати. Популация­та на фазана в ловностопан­ските райони на сдружението е много добра. Това е заслу­га най-вече на членовете на ловно-рибарските дружини от Добруджа, които не само разселват пти­ците, но и активно полагат усилия за подхранването им през зимните месеци.“

В мащабна акция по за­купуване на пернат дивеч ловците от ЛРС-Добрич осигуриха за своите лов­ни полета 980 фазана на 90-дневна възраст. След до­отглеждането на птиците във волиери те ще бъдат разсе­лени в ловищата и така ще обогатят допълнително все по-стабилната популация на фазани, която досега добри­чките ловци са градили през годините.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ