140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Разселването в Добруджа дава добри резултати

разселване Добруджа

Популацията на фазана в Добруджа е много добра. Това проличава по време на ловните излети и е факт бла­годарение на традиционното разселване, което извърш­ват всички ловно-рибарски дружини, членове на добри­чкото сдружение. Категори­чен в оценката си бе Илия Михайлов, председател на УС на УС на ЛРС-Добрич и член на УС на НЛРС-СЛРБ: „Дългого­дишните ни грижи за перна­тия дивеч в нашите ловища и разселването му в тях дават добри резултати. Популация­та на фазана в ловностопан­ските райони на сдружението е много добра. Това е заслу­га най-вече на членовете на ловно-рибарските дружини от Добруджа, които не само разселват пти­ците, но и активно полагат усилия за подхранването им през зимните месеци.“

В мащабна акция по за­купуване на пернат дивеч ловците от ЛРС-Добрич осигуриха за своите лов­ни полета 980 фазана на 90-дневна възраст. След до­отглеждането на птиците във волиери те ще бъдат разсе­лени в ловищата и така ще обогатят допълнително все по-стабилната популация на фазани, която досега добри­чките ловци са градили през годините.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ