140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В полето на ЛРД-Паисиево ловът на пернати е успешен

паисиево лов

Много години вече ловците от дружинката в село Паиси­ево, която е част от сдруже­нието в град Дулово, разчитат много на птичия лов и още от първите августовски излети се радват на слука. Затова и основният лов на пъдпъдъ­ци е очакван с нетърпение, като казват, че той е много емоционален и когато се упо­ваваш на четириногия си по­мощник, тогава насладата е много по-силна.

„Миналата година дружин­ката завърши с над 1000 от­стреляни пъдпъдъка. Надява­ме се да е така е и сега‘‘, казва председателят Ремзи Халид. Той е не само дългогодишен, наследствен ловец, но е и председател вече много ман­дати, член на УС на дуловско­то сдружение, а като земе­делски производител има и възможността да е постоянно в ловните райони и да на­блюдава дивите животни. „По традиция ловната ни дружин­ка постига много добри резул­тати, което много ни радва. Много добре започнахме и този сезон. Първите августов­ски излети зарадваха нашите ловци. Само за няколко часа на ранина в първия излет слу­ката ни беше 40 пъдпъдъка, а на следващия те бяха 28. В стърнищата, които все още не са обработени, има растител­ност, но няма пръскания. Там птиците се задържат по-дълго време и гнездят. Разбира се, помогнаха ни и двете кучета, които работят много добре специално на този вид дивеч. А край слънчогледите наме­рихме и гургулици, като само на първия излет паднаха 5-6“.

Пореден успех за ловците от ЛРД–Ново село

В следващите излети ло­вците от дружинката в село Паисиево също имаха добър отстрел – 18 пъдпъдъка. Ил­хан Ахмед, който илюстрира чрез фотоси ловния живот в дружинката, допълва: „Хуба­во е, че в началото имахме добра слука, из ловищата намираме пъдпъдъци, което ни изпълва душата. Лично аз съм голям превърженик на птичия лов, който ми носи много емоции. Затова го оби­чам – имам възможност да се наслаждавам на повече стрелба в него.‘‘

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ