140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Завидно дубле на старта на лова за едър дивеч в ЛРС-Долна Митрополия

едър долна митрополия

Тази година откриването на ловния сезон за едър и мес­тен дребен дивеч започна с големи очаквания. Ето защо и моето внимание се насочи към ловната дружина в Нико­лаево, не само за това, че в нея членува председателят на УС на плевенското дру­жество Валентин Георгиев и член на УС на НЛРС-СЛРБ, но и защото през последните години дружината е първенец по отстрел на дива свиня в ре­гиона.

Рано сутринта, още преди зазоряване, ловците се бяха събрали на изходния пункт в Николаево. След оформяне на документите за предсто­ящия лов председателят на дружината Пламен Бешков обърна внимание на спазва­нето на правилата за безо­пасно боравене с оръжието по време на излета и даде указа­ния за действие. Всички ловци бяха облечени в ловни дрехи с оранжеви светоотразителни елементи по тях.

едър долна митрополия

На всеки ловец беше по­ставена персонално задача и указано мястото на пусията. Гоначите поеха към изходния пункт. Всички заеха стриктно местата си. Личеше перфект­на организация и дисциплина на излета. Ловните кучета влязоха в стихията си. Не ос­тана храсталак непреровен. До обяд бяха направени две гонки, това обаче не даде резултат. В претърсените ра­йони нямаше дори и нищожна следа от дива свиня. Оказа се, че и в съседните райони Лас­кар, Горталово, Беглеж, Бохот и други резултатът е същият. Едва в ловностопанския ра­йон на село Буковлак, западно от Плевен, дружината беше отстреляла една дива свиня.

Не по-добър беше резул­татът и в ловностопански­те райони на дружините от ЛРС-Долна Митрополия. В ЛРД-Комарево с председател Владислав Георгиев бяха от­стреляни две диви свине.

Героят на деня се оказа Ва­сил Василев, повалил с два последователни изстрела ди­вите свине и отсрамил по този начин цялото сдружение за откриването на сезона на едър дивеч.

Така големите очаквания не се оправдаха. Първият излет показа, че почти няма движе­ние на дива свиня в района. Очакваме да видим резултати по-нататък.

С надежда за по-добра слу­ка: до следващите излети!

Валери АНГЕЛОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ