140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС–Тервел – За добруджанци фазанският лов носи много емоции

добруджанци лов

След като в ловищата на десетте ловни дружинки от ЛРС в град Тервел не се намират дори и следи от диви свине, фазанският лов за добруджанци носи най-големи преживявания. Всъщност, ловищата са вмного добри местообитания за този вид дивеч, затова всяка година се увеличават птиците, които се разселват в природата.

“Повече внимание дружинките отделят за фазаните, само това лято бяха разселени 700 бройки, а и много се разчита и на дивата популация, така че емоциите по време на излети са значително повече, по-трудно се отстрелват – казва председателят на сдружението Нико Радев, който е и ловец в дружинката в село Нова Камена. – Изградили сме добри волиери в дружинките в селата Полковник Савово, Безмер, Мали извор и на други места, в които закупените  фазани се доотглеждат, за да се адаптират по-добре в природата. Този сезон всяка неделя ловците имат излети и се отстрелват доста птици.”

Един от най-активните председатели е Пенко Пенев, който води от много години дружинката в село Полковник Савово. Именно там се влага много старание, волиерът е на ниво, където разполагат и с инкубатор, от събраните яйца от отглежданите фазани се излюпват малки, които като отраснат, тръгвават на свобода из добруджанската равнина. Това лято бяха разселени сто птици, отгледани са още толкова, които ще допълнят местната популация.

 “Приятно е да ходиш на излет за фазани, като бих казал, че нашите полета просто бъкат от тези красиви птици, всеки ловец има възможност да излиза в неделните излети, като не рядко си правят, имат добра слука – казва Пенев. – Преживяванията са много силни при откриването и отстрелването на фазани, като стремежът е да бъдат най-вече мъжки екземпляри. Разбира се, в по-късните есенни излети излизат много повече добруджанци на фазански лов, тъй като в момента добруджанските ниви все още имат царевица, където се крие дивечът и малко трудно е откриването му.”

Мнозина от ловците, които живеят с фазанския лов, споделят своите впечатления, че така е от години, защото добруджанските полета дават тази възможност.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ