140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Неделен излет донесе три глигана за ловците от ЛРД-Иваново

иваново лов

С точни изстрели Марко Добрев отстреля три диви свине, подпомогнат от ко­легата си Атанас Кирилов, в ловището на харманлийското село Иваново. В тамошната дружина членуват 44 ловци, споделя председателят й Пламен Дамянов, който е потомствен ловец. Неговият баща – Милчо Дамянов, е най-възрастният в дружина­та. Най-младият пък е Мар­тин Тонев. Заради епидемич­ната обстановка в Харманли скоро не е имало курс за подготовка на ловци, затова и тази година липсва ново попълнение.

От началото на сезона до­сега ивановските ловци са от­стреляли девет диви свине. Ловностопанските им райони са четири на брой. „Всички ловци са информирани за строгите мерки за превенция на заразата АЧС. За радост досега не сме имали случай на заразена дива свиня“, до­пълва дългогодишният ло­вец Руси Русев, пенсиониран летец.

Дружината е активен участ­ник и в традиционното раз­селване на пернат дивеч. Всяка година по 40-50 фа­зана и още толкова яребици допринасят за увеличаване на популацията в ловносто­панския район. Ловците зна­ят: за да получиш от приро­дата, най-напред трябва да дадеш.

Сега дружината в Иваново се стяга за лов на хищници. А след това отново ще провеж­да излети за диви свине.

Златка Михайлова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ