140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Крупник – Диви свине и вълци на една гонка

крупник лов

Чудесна слука споходи дружинката от село Крупник, част от благоевградското сдружение. Ловците посвети­ха своя успех на 110-годиш­ния юбилей на сдружението, който тържествено беше отбелязан наскоро.

Обичай­ният инструктаж на предсе­дателя Атанас Богданов за­почна с категоричния акцент да се внимава със стрелбата по неясни цели, имайки пред­вид трагедията в една от съседните ловни дружинки преди месец, и желязна дис­циплина при провеждането на гонките.

Първата от тях бе в м. ,,Трите реки“ на Малешевска­та планина. Още преди вика­чите да започнат да вдигат шум, глутница вълци, които вероятно са били по следите на група диви свине, започ­ват да се изтеглят от капана на ловците. До този момент последните не подозират, че в района на гонката има и хищници.

крупник лов

Отстреляни са 2 вълка от Мирослав Петачки и Владимир Коцев. Атанас Богданов също стреля и ра­нява тежко още един, но той, влачейки се, успява да се ук­рие. Но едва ли ще оцелее. Канонадата от изстрели про­дължава, но вече по дивите свине, които също се вдигат и попадат на мушките на Ни­колай Кълбов, Александър Стойнев и Милан Трайков.

Равносметката от излета на ЛРД-Крупник е 3 диви свине и 2 вълка, които предизвикват радост и въз­торг. За такива моменти по­сле дълго се разказва, малко се послъгва и много вино се изпива.

Кузман ПЕТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ