140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

388 диви свине и 17 вълка отстреляха дружините на ЛРС-Благоевград

благоевград лов

Годината, в която ловно сдружение „Сокол 1911” в Благоевград тържествено и със самочувствие отбеляза 110-го­дишнината от създаването си, се характеризира с локални различия в слуката по отстре­ла на диви свине и хищници. Статистически тя е по-добра в сравнение с миналата. Терен­ните и географските особено­сти в ландшафта на ловните полета продължават да оказ­ват влияние върху дивечово­то присъствие и респективно отстрела на основния ловен обект – дивата свиня. Дру­жинките, ловуващи западно от р. Струма в пограничните ра­йони със Северна Македония, постигнаха много по-добри резултати от колегите, чиито терени са в подножието на Рила и Пирин и то при положе­ние, че грижите по опазването, ловностопанските дейности и целогодишното подхранване са еднакви. Причините за тези отлики са комплексни и имат своето обяснение, от гледна точка на предпочитаните мес­тообитания за този вид дивеч и дървесното разнообразие.

благоевград лов

По време на наскоро при­ключилия ловен сезон ловци­те от 17-те ловни дружинки на ЛРС-Благоевград са отстреляли 388 диви свине. В неофициалната класация по този показател убедително води дружинката в Симитли с председател Йордан Филипов със 72 отстреляни животни. Веднага след тях е съседната дружинка в с. Сушица с пред­седател Георги Митрев с 45 диви свине. Почти толкова, с 44, е дружинката в Бучино и близо до нея – с 42 животни – е дружинката в Логодож.

И тази година на практика се доказа, че активният ловен се­зон е най-подходящото време и с най-добрите предпоставки за борба с хищниците при ус­ловие, че ловците разбират важността и значението от регулирането на вълк, лисица, чакал, скитащи кучета. Този се­зон с точни изстрели са отстре­ляни 17 вълка, 151 лисици и 3 чакала. Казано накратко – инте­ресен ловен сезон с променли­ва слука и с много емоции.

Кузман Петров

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ