140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

200% изпълнение на плана за отстрел на чакали в ЛРС-Ловеч

ловеч чакали

Близо 200% изпълнение на плана за отстрел на ча­кали през 2021 г. отчита „Ловно-рибарско дружество – Ловеч”-гр. Ловеч.

„При планирани 702 хищника от този вид членовете на дружинките са отстреляли 1390“, съобщи специалис­тът по лова Павлин Панов. Първенци са дружинките в Умаревци със 150 чакала. Отстреляните лисици са 470 при план 571, а белките – 55 (план 521).

Отговорно регулиране на хищниците в ЛРД-Велино

През миналата година от ЛРС-Ловеч, са разселили 1200 фазана. От тях 80%, или 980, се предвиждат за отстрел. Отстреляните пе­рнати са 810. „През лятото на 2021 г. са разселени 600 едногодишни фазани и още 1540 на 90 дни. Всичките 50 дружинки в състава на ЛРД -Ловеч, са получили една­къв брой фазани“, уточни Панов.

Отстреляните пъдпъдъци през 2021 г. са 3109, гургу­лиците – 881, гривяците – 505, дивите патици – 353.

„През миналата година са отстреляни 131 диви свине при план от 330. Радващото е, че не е регистриран нито един случай на африканска чума по свинете“, посочи специалистът по лова. Най- добри резултати отчитат дружинките в Малиново – 18 диви свине, Казачево – 16, Радювене – 12, и Лесидрен – 8.

ЛРС-Ловеч, стопанисва площ от 152 500 ха е разпо­ложена на територията на три общини – Ловеч, Угър­чин и Летница. Членовете на сдружението са 1810, като новите ловци са 40. Ловно-рибаското сдружение в гр. Ловеч има разрешение от Изпълнителната агенция по горите да провежда курс за млади ловци. Срокът за записване е до края на ме­сеца. Досега желание са заявили 35 човека. Обявено е и провеждането на курс за подборен отстрел.

Светломира АНАСТАСОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ