140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отговорно регулиране на хищниците в ЛРД-Велино

велино лов

Ловци от дружинката в село Велино, която е част от ЛРС- Шумен, са много добри хищ­ничари. След като диви свине почти няма в ловищата, и през този сезон те се насочиха мно­го отговорно към регулиране на хищниците, чиято популация е много голяма. По този начин се дава спокойствие най-вече на фазаните, които се разселват, както и на дивите, които имат добра численост. Председа­телят на ЛРД-Велино Станчо Станчев е доволен от извър­шеното през изминалия сезон, когато на излети са отстрелва­ни по 7-8 чакала, дори и до 10. Така цифрата на отстреляните чакали минава 30, а на лисици­те – 10. Най-много хищници се срещат предимно край тръсти­ките на язовира край селото. Сред най-добрите хищничари са Стоян Стефанов, Иван Ан­тонов, Любомир Георгиев и др.

Разбира се, ловците от село Велино отчитат и доста от­стрел на пъдпъдъци за сезона, както и на 30-ина полудиви па­тици.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ