140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Разнообразен сезон изпращат в долината на Камчия

сезон велики преслав

Отчетите за изминалия ловен сезон показват до­бри резултати за ловците от общините Велики Преслав, Смядово и Върбица, които са в състава на ЛРС-Вели­ки Преслав. През сезона са отстреляни 98 диви свине, което е приблизително като постигнатото в предходната година. Най-добри са слуки­те в ловната дружинка в село Янково с председател Севда­лин Краев със 22 диви свине и тази в село Веселиново с председател Ганчо Ганев с 18. В дружинката в село Ко­чово имат само 2 животни, но пък в техния район бе отстре­лян по линията на ОЛТ благо­роден елен от датски ловец, като трофеят тежеше 9.400 кг. Общо в сдружението са от­стреляни 5 елена и 8 сърни, едната от които по линията на ОЛТ. „Доволни сме от сезона и се радваме, че в ловища­та от Камчийската долина, Герловото и в планинските райони на Върбишкия, Ве­ликопреславския и Смядов­ския Балкан има много добри местообитания за дивеча. Отстреляни през изминалия сезон са 1690 пъдпъдъка, 205 зеленоглави патици, както и 726 гривяка, 17 бекаса и 590 гургулици. Най-много слука има при ловците от дружинки­те в село Златар и град Вър­бица“, сподели инж. Николай Христов, ловният специалист на сдружението.

ЛРД–Ситово е отново в челото по отстрел на хищници

Особено внимание се от­деля на регулирането числе­ността на хищниците. През миналата година са отстреля­ни 690 чакала, което е нещо като рекорд. Само ловците от дружинката в село Драгоево през този сезон са отчели 120, а ЛРД-Преслав 1 – 71 чакала. Общо в сдру­жението са отстреляни 215 лисици, както и 24 скитащи кучета.

Дългогодишният председа­тел на дружинката в Янково Севдалин Краев е убеден, че където има добри местооби­тания за дивеча, както и пола­гането на грижи за него, там идват успехите. Почти всяка година тук се отчитат най-до­брите слуки при дивата свиня, а на откриването на сезона за едър дивеч по традиция се отстрелват много едри гли­гани, също както и през този сезон. Ганчо Ганев, предсе­дател на ловната дружинка в село Веселиново, споделя, че ловците са доволни от изми­налия сезон и от отстреляни­те трофейни глигани.Само на един излет бяха отстреляни 8 диви свине, като 4 от тях са постижение на Атанас Атана­сов.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ