140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На Югозапад хищниците винаги са на прицел

на югозапад хищници

Важна част от годишната статистика са показателите в раздела за борба с хищниците. Това е тема не по-малко важна и отговорна за състоянието на дивечовите запаси от всички видове навсякъде в страната. Количественото съотношение между хищници и дивеч оф­ормя коефицента на ловната слука и предполагаемия от­стрел.

Естествено, главният заподозрян за щетите, понесе­ни от дивеча, се пада на вълка. „Черната” статистика успешно се допълва от лисиците, ча­кала, бялката и скитащите кучета. Борбата с хищниците се води главно по два метода – по време на активния ловен сезон при групов лов на диви свине и с индивидуално разре­шително за отстрел на хищник чрез причакване край регла­ментирани стървилища.

на югозапад хищници

С най-добри показатели в отстрела  с хищни­ците на Югозапад са сдруженията в Бла­гоевград, Сандански и Гоце Делчев. Ловците от благоев­градското сдружение са от­стреляли 17 вълка, 151 лиси­ци и 62 чакала. За Сандански тези цифри са 26 вълка, 120 лисици и 19 чакала, Гоце Дел­чев – 19 вълка и 183 лисици. През последните години се за­белязва една много обезпоко­ителна тенденция – агресивно нараства броят на чакалите в много райони на страната, особено в равнинните ловни полета. Конкуренцията с въл­ка не ги допуска в по-високите части на планините. Основа­телни са опасенията в някои крайречни полета запасите от див заек и пернати драстично да намалеят заради непре­къснато увеличаващата се популация на чакала.

В тази посока е наложително ръко­водствата на ловните сдру­жения на Югозапад да предприемат извън­редни мерки чрез завишени поощрителни парични премии, за да има последващ интерес от ловците.

Кузман ПЕТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ