140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Неуспехи при дивите свине, добър сезон за хищници в ЛРС-Сливен

сливен лов

Сред ловците от сливенското сдружение има всеобщо недоволство от изминалия сезон в лова на диви свине. Отстрелът за периода е нисък – едва 13 животни от вида при план за ползване от 88. Причината не е толкова в АЧС – намирани са трупове на умрели диви свине, но тяхната цифра е по-ниска от тази на отчетения отстрел.

По думите на Светослав Аврамов, ръководител на сдружението, дивите свине често мигрират от ловищата на дружинките към други райони на страната – например Кърджалийско, на Югозапад. Това е главният фактор за слабите резултати през сезона в този лов, за повече от 30 % несъстояли се излети, върнати обратно непопълнени бележки, а наред с това и спад в приходите на сдружението, което влияе пряко и върху възможностите на ловците да разселват повече дребен дивеч.

Преизпълнен план за отстрел на чакали в ЛРС-Червен бряг

По-добри са данните от излетите за пернати, като за целия сезон на територията на ЛРС-Сливен са отчетени 1261 пъдпъдъка , 410 гургулици, 163 зеленоглави патици. При план от 570 яребици са ползвани 235. Въпреки че местните ловци традиционно излизат по-рядко за дребен дивеч, предпочитайки дивите свине, посочените резултати и в този регион на страната говорят за преориентирането им към други видове лов вследствие на липсата на диви свине.

Светослав Аврамов подчерта, че на територията на ЛРС-Сливен за сезона са отстреляни 3 вълка – нещо, неслучвало се отдавна. Той посочи и добрия отстрел на чакали – 554, което е 153 % изпълнение на заложения план (досега ловците са достигали едва 30 % от плануваното).  Успехи има и при лисиците – отстреляни са 240, отчетените скитащи кучета са 18, язовците – 4. Единични са случаите на лов на белки, по-нисък е отстрелът на хищни птици – 360 свраки. За предстоящия сезон Аврамов изрази опасения, че картината на лова в сдружението няма да е по-различна от сегашната по отношение на дивите свине. А дали наистина ще бъде така, тепърва времето ще покаже.

Борислав БЕЛДЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ