140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Преизпълнен план за отстрел на чакали в ЛРС-Червен бряг

червен бряг лов

„Положението с дивата свиня е тревожно. Популацията силно намаля, заради върлувалата през последните две години АЧС и това си личи по резултатите. При план от 71 са отстреляни едва 6 диви свине. При това слука са имали само ловците от с. Реселец. Помним и далеч по-силни години в този лов, но в днешни дни обстановката при нас е такава…“

Това сподели Николай Върбанов, ръководител на ЛРС-Червен бряг. И все пак ловците от сдружението не са скучали и са насочили вниманието си в други посоки през отминалия сезон. Имали са прилична слука с фазаните, а добра работа са свършили и в борбата с хищниците.

Ето още статистическа информация, предоставена своевременно от архива на сдружението. При план от 1680 фазана са реализирали 720, което е 43% изпълнение. Имат подходящи местообитания по поречието на река Искър, която протича непосредствено край град Червен бряг и през землищата на много села в региона. Река Златна Панега също преминава северно от града и се влива в Искър. Затова и традиционно разселват фазани, за да обновяват популацията им. Отчетени са също 1176 пъдпъдъка, както и 832 диви патици.

червен бряг лов

По-впечатляващи са цифрите при отстрела на хищници. Общо 152 чакала са паднали през сезона (при план 142) и това е преизпълнение от 107%. Отчетени са и 80 лисици, което е 100% изпълнение на заложените разчети.

Отличници при отстрела на хищници са ловците от гр. Койнаре и с. Писарово. Там са се справили най-добре с инвазията на чакалите и лисиците, което говори, че в тези дружини имат и сериозни ловци, ангажирани с тяхното редуциране.

От сдружението уточниха, че през март тече кампания по провеждане на пролетната таксация на дивеча. Още в началото на месеца този ангажимент е отхвърлен в дружините в Койнаре, Глава и Лепица, а до края на месеца ще проведат таксация и в останалите дружини.

В състава на ЛРС-Червен бряг има общо 10 дружини с членска маса от 317 ловци.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ