140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Санкционираха бракониер с термоприцел, стрелял по дива свиня

бракониер термоприцел

Драстичен случай на бракониерство е разкрит в Димитровград миналата седмица. Мъж от града е излязъл самостоятелно на лов – най-вероятно на дива свиня, без разрешително.

Това бе оповестено от ДГС-Хаско­во. Бракониерът е произвел два изстрела не къде да е, а в района на „Неохим“ в близост до съоръженията, които захранват с природен газ торовия завод.

Всеки тук, а и в целия регион знае, че със своето химическо производство и наличие­то на голямо изотермично хранилище за течен амоняк фирма „Неохим“ е обект със стратегическо значение. Охраната му, особено на фона на войната в Украй­на, е подсилена именно за да се предотвратят рискови ситуации.

Веднага след опасните изстрели бракониерът е за­държан. Подаден е сигнал и в Държавното горско сто­панство в Хасково, в чиито административни граници влиза община Димитров­град. Използваното ловно оръжие е конфискувано.

бракониер термоприцел

За отбелязване е, че бракони­ерът е бил въоръжен с тер­моприцел прицел, който според ЗЛОД е забранено средство за лов. Рекламиран с логото „Създаден да уцелва САМ“, скъпият прибор с приспосо­бления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател и увели­чител на образа, не оставя никакъв шанс на преслед­вания дивеч. Това, което абсолютно се разминава с основните ловни принципи.

ДГС са съставили два акта на нарушителя по ЗЛОД, единият от които е именно заради употребата на термоприцел.

Ловната общност в Димитровград коментира, че престъпили­ят нормативните разпоред­би техен колега отдавна е проявявал уклон към непоз­волени действия, но този път не му се е разминало. Несъмнено той е бил на­ясно с възможните послед­ствия от действията си.

„Будещият безпокойство фрапантен случай на брако­ниерство, при това в силно рискова среда, за радост е изключение на територията на Хасковска област – каза директорът на ДГС-Хасково инж. Михаил Михайлов. – Лов­но-рибарските сдружения в Хасково и Димитровград работят много добре по сто­панисването и ползването на дивеча. Чудесно се спра­вят с актуалните си задачи, сред които е и борбата сре­щу бракониерството.”

Всички ловци знаят, че позицията на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболо­вците в България” за подоб­ни инциденти, които уронват престижа на организацията, е категорична. „Призовава­ме ръководствата на сдру­женията, в които членуват заловените бракониери, да наложат най-тежката санк­ция, предвидена в уставите си и да изключат нарушите­лите, а другите сдружения в страната да не ги приемат в състава си!“, се казва в об­ръщение на ръководството преди година при подобен случай.

Златка МИХАЙЛОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ