140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

„Шарена” картина на отстрела в Югозапада

югозапада лов

В началото на 90-те годи­ни доби популярност една хазартна игра, внесена от румънските цигани по наши­те пазари – „тука има – тука нема”. Докато проучвах осо­беностите на ловния сезон в осемте сдружения от Югозапада за току-що от­миналия активен ловен сезон, асоциативно се сещах за тази игра. Прекомерната слука и присъствие на дивеч в опре­делени ловни полета се реду­ваше с оскъдни и скромни по­води за успешни ловни излети на немалко други места.

За благоевградското лов­но сдружение „Сокол 1911” тази особеност се превърна в трайна тенденция и няма ка­тегорично обяснение. Ловни­те полета на дружинките край границата със Северна Маке­дония от доста време отбе­лязват значително нараства­не на запасите от дива свиня и сърна. Тази тенденция не е изцяло валидна за останали­те дружинки от подножията на Рила и Пирин. През сезона ловците от сдружението са отстреляли 388 диви свине, което е 90% от планирания от­стрел. Сравнителният анализ на резултатите само потвърж­дават тенденцията. Най-до­бра слука са имали дружин­ките от Симитли, Сушица и Бучино-Рилци съответно със 72, 45 и 44 диви свине.

югозапада лов

Изводите за постигнатия от­стрел в сдруженията от Югозапада в Стру­мяни, Сандански и Петрич също са показателни – с най- много отстреляни диви свине са дружинките в пограничните райони – Малешевска пла­нина, Огражден и Славян­ка. Ловците от сдружението в Сандански са отчели 379 диви свине, Струмяни – 140 и Петрич – 160. С неочаквано добри резултати за разлика от предишни години е сдру­жението в Гоце Делчев. То изпълни плана за отстрел още преди края на календарната година и се наложи да се ор­ганизира допълнителна такса­ция и корекция на отстрелния план. От общо 182 отстреляни животни с най-добри резулта­ти са дружинките, ловуващи в ­Западните Родопи и подножи­ето на Славянка, граничеща с Гърция.

За поредна година отново разочаровани са ловците от сдруженията в Разлог и Яко­руда с отстреляни съответно 70 и 13 диви свине.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ