140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

570 чакала и лисици в актива на дружините от ЛРС-Търговище

търговище хищници

Точно 304 чакала и още 268 лисици са попаднали на точния мерник на ловците от ЛРС-Тър­говище през последния ловен сезон.

„Като е кът дивата сви­ня и хищникът е добра и най- вече полезна слука”, обясня­ват ловците от региона.

„Въпреки че в нашия район най-много грижи се полагат за дивата свиня, чумата си оказа влиянието и през последните години тя се отдръпна, а отстрелът е намален“, коменти­ра Стойне Стойнев, специа­лист по лова в сдружението.

При план 64 екземпляра, са отстреляни едва 29, т.е. 45% изпълнение. Няма живот­ни рекордьори, повечето са приплоди. Добрата новина все пак е, че през последните две години ловците не са по­падали на умрели диви свине от АЧС в горите.

търговище хищници

При хищниците ЛРС-Тър­говище отчита 100% изпъл­нение на плана, защото по­вечето от общо 26 дружинки са се активизирали именно в този вид лов. Ловците от дружинката на село Бистра са безспорните фаворити с 45 чакала и 10 лисици в актива. Половината от тях са били отстреляни от Аркън Ибрям, признават колегите му. Сред първенците са и дружинки­те на Буховци, Макриопол, Ралица, Лиляк, Търговище и Надарево, отчита Стойнев.

Сдружението в Търговище изплаща и пре­мии – 15 лева за чакал, 10 лева за лисица.

Сега ловът на хищници е спрян, за ловците е закон, че през размножителния пери­од трябва да осигурят пълно спокойствие на дивеча.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ