ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Диви свине няма, необяснима липса на интерес към сърните в ЛРС–Болярово

Болярово лов

Катастрофално слаб, най-слаб сезон за лов на дива свиня за последните 30 го­дини, и липса на интерес у ловците към лова на сърна отчитат от „Сдружение на ловците и риболовците – Странджа” гр. Болярово.

80% от 14 дружини в състава на сдружението не са от­стреляли нито една дива свиня. Само в 6 от дру­жините ловците са имали слуката, като най-много са точните попадения на ловци­те от ЛРД- Ситово – 6 броя. По резултатност ги следват ловците от ЛРД- Горска по­ляна с 5 броя, ЛРД-Воден и ЛРД- Странджа с по 3 броя и ЛРД- Голяма Шарково и ЛРД- Дъбово с по 1 брой.

На фона на незабравимия отстрел през 2017-2018 го­дина, когато е нямало дру­жинка с по-малко от 150 диви свине в актива си за сезон, резултатите от 2021 г. са ката­строфа.

ЛРС-Момчилград е рекордьор по отстрел на елен лопатар за 2021 година

Причината за добри­те резултати преди години, според специалиста по лова на „Сдружение на ловците и риболовците – Странджа” гр. Болярово Николай Вълчев, е настъпващата зараза на АЧС, която навлиза тогава през северната ни граница и из­градената срещу бежанците ограда по българо-турската граница, която препятствала и движението на животните.

„И преди това имахме добри запаси на дива свиня, но следите от естественото дви­жение на животните сочеха как те преминават в Турция. Мрежата ги спря и до 2019 го­дина ги имаше много в райо­на. През 2020 г. намерихме 4-5 умрели от АЧС животни и за 2021 година отчитаме неза­помнено лош сезон”, обясни Вълчев.

При този слаб резултат е необяснима липсата на инте­рес у ловците към лова на сърна, която изобилства в ра­йона. При запас от 934 и план за ползване 71 сърни през 2021 г. са отстреляни само 2 животни от този вид.

Анелия СЛАВЕЙКОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ