ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Успехите са повече при птичия лов в дружините на ЛРС „Лебед”-Бургас

лебед бургас лов

Рекорден отстрел на пъдпъ­дъци отчита Сдружение “Ле­бед”- Бургас. С точен мерник ловците в региона имаха слука на над 10 000 пернати от този вид дребния дивеч. Това, по думите на Невен Каравасилев, ръководител на ловно-рибар­ското сдружение е най-силното постижение през последните пет години. Не толкова успе­шен обаче е ловът на гъските – основно заради топлото време и меката зима, и на яребици.

За сезон 2021 ловците са от­стреляли 320 яребици, което е 32 % от планираните. Любим обект на лов, все пак числеността на вида се възста­новява много успешно, след мащабното разселване на фермерно произведен дивеч.

22 % или 80 фазана от заложените по план за 2011 го­дина отчита Ловно-рибарско сдружение „Лебед“.

Миналата година сдружението е разсели­ло 2 000 птици – 850 зеленог­лави патици, 750 фазана и 550 яребици, съобщи още Невен Каравасилев.

Добра е и слука в лова на бекаси. В региона тези птици са в изобилие, а местните ловци записаха отстрел на 1 370 екземпляра.

Членовете на сдружението отчитат и лоши резултати при лова на сърни – отстреляни са едва 20 % от планираното или точно 13 екземпляра от този вид. А при­чината за това – нашествието на хищници, чиито жертви чес­то стават приплодите.

„Отминалият сезон е твърде слаб откъм дивеч, но за сметка на това с чакалите сме много напред”, констатира Карава­силев. Планът за отстрел на чакали е надхвърлен със 122 %. Ловците от ЛРС-„Лебед“ остреляха 1 431 чакала. Отлич­ници в лова на хищници са дру­жинките в Присад и Винарско.

ЛРС-Шумен – Ловците се радват на добър сезон на благороден елен

Изминалата ловна година бе доминирана от Covid-19, а перманентно налаганите огра­ничителни мерки с различен интензитет направиха лова труден в пандемията. Присъст­вието на ловците по полетата бе рехаво, а това се забелязва и в отчетите.

Своя отпечатък даде и афри­канската чума по свинете. За­това и отстрелът на дива свиня в региона е в пъти по-слаб в сравнение с предходни години. В Бургаско – той е 12 % от планираното или точно 24 диви свине. Дивечовото месо, изследвано след отстрела, по­казало, че няма наличие на аф­риканска чума. Това дава осно­вание на ловците да вярват, че ловищата скоро ще се изчистят от заразата и дивите свине ще се завърнат в традиционните си местообитания.

Лалка КИПРОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ