140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Завидни резултати при едрия и дребния дивеч отчитат в ЛРС-Хасково

хасково отстрел

Окончателните данни на ловното сдружение в Хасково потвърдиха успешния ловен сезон. На базата на точната статистика се изготвят анализи на постигнатото, формират се нагласите за следващия сезон. За разлика от други региони, хасковските ловци могат да са доволни от отстрела на дива свиня.

Резултатът е 249 животни от вида – такава цифра е желана от много сдружения в страната.

В графата на хищниците статистиката на ловцит еот ЛРС-Хасково показва отстрел на 827 чакала, чиято популация през последните години е значителна. Лисиците са 374, под точните мерници на ловците са попаднали 6 вълка в източно-родопската територия на сдружението. Сред пернатия дивеч най-много са попаденията при пъдпъдъка – 2973. Следват данните за ползвани 2484 гургулици, 1178 гривяка, 560 зеленоглави патици, 363 бекаса, 74 фазана, 45 яребици.

Статистиката се допълва от 277 свраки, чавки и сиви врани.

Постигнатото досега ще мотивира ловците за следващия сезон, смята ръководството на сдружението.

Златка Михайлова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ