ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Финансови санкции чакат ловците от ЛРС– Горна Оряховица, ако не отстрелват хищници

горна оряховица хищници

Тревожният проблем с непрекъснатото нарастване на популацията на хищниците няма как да не притеснява ловците от сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сидер войвода” в Горна Оряховица, който мъжете с пушки са оставени сами да решават.

Въпреки целогодишния отстрел тези диви животни се увеличават и това няма начин да не влияе на дивечовите запаси. Ловците се оплакват, че заради гъстотата на хищниците в ловни полета се обезсмисля разселването на пернат дивеч. Той става лесна плячка на чакалите и лисиците и слуката не е желаната, макар че сдружението всяка година разселва не малко птици.

Ето как се надяват, че може да се намали сериозно запасът на хищници в ловните полета на дружините на ЛРС-Горна Оряховица.

На годишното отчетно-изборно събрание през миналата година, когато не беше отчетен добър резултат в този лов, се взе решение да се създаде специален фонд за подпомагане на отстрела. Ръководството на ЛРС-Горна Оряховица разработи процедура за създаването на въпросния фонд. А на тазгодишното отчетно събрание представителите на дружините го обсъдиха и приеха единодушно.

Строги вътрешни правила „изпариха” интереса към хищниците в ЛРС-Трявна

Предвидено е всяка година всеки ловец, без онези на възраст над 65 години и инвалидите, да отстреля два космати хищника. Разбира се, като извади задължителното за такъв лов разрешително. За да се установи дали отстрелът наистина е извършен, в дружината, в която членува ловецът, и в сдружението трябва да се представят снимки и подробна информация за хищника, къде точно е отстрелян. Самите ловни дружини и сдружението имат задачата да водят дневници за свършеното по регулирането на броя на хищните диви животни.
И за да бъдат ловците истински заинтересовани от лова на хищници, не по-маловажно е още нещо – ако някой член на сдружението не отчете в края на годината никакъв отстрел, за него ще има парична санкция. Обмисля се тя да е по 10 лв. за неотстрелян хищник, което означава, че ловец, който не се справи с тази задача, ще трябва да плати 20 лв. Предвидено е тези пари да отидат за стимулиране на най-изпълнителните членове на сдружението.

Ако събраната сума е по-сериозна, от нея ще има и за разселване на пернат дивеч.

Осъществи ли се всичко това, ще има истински смисъл от създаването на фонда.
Може би други ловно-рибарски сдружения ще се заинтересуват от инициативата на ловните дружини от ЛРС-Горна Оряховица, особено ако в края на годината те отчетат добри резултати. Защото истината е, че само с призиви за по-активно участие на ловците в борбата за намаляване на популацията на хищниците явно няма да се реши този наистина сериозен проблем.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ