ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Малки са надеждите на дружините от ЛРС-Велико Търново за повече диви свине

велико търново

Нямат голяма надежда членовете на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” – Велико Търново, че през този ловен се­зон слуката в свинския лов ще е по-сериозна, такава, каквато беше преди появата на АЧС. Наистина опасната зараза вече видимо отми­нава и този дивеч започва да се завръща в ловните полета на търновските дру­жини.

Ала явно още не е дошло онова време, когато плановете за отстрел се из­пълняваха успешно, а някъ­де дори и преизпълняваха. От отчета на дружините за миналия ловен сезон става ясно, че и сега все още ня­кои от тях нямат нито една отстреляна дива свиня. Дано през този ловен сезон това да не се повтори.

„Има присъствие на диви свине в ловните ни полета – казва Димитър Йорданов, председател на сдружение­то. – Видимо са повече от миналата година. Но гру­пите са малки, най-много 7-8, рядко 10-12 животни.” Такъв дивеч се вижда в землищата на Въглевци, Габровци, Плаково – в Балкана. Също по-надолу например, в района на с. Арбанаси. Ловци от дружи­ната в с. Хотница забеляза­ли само една майка. Явно продължилата дълго време това лято суша също оказва влияние върху популацията на дивите свине. Вероятно и затова в полския район още по-рядко се виждат животни, макар че по-рано по това време ловците ги намираха в нивите с все още неприбрана царевица, а дружините в планината ги очакваха по-нататък, след окончателното приключва­не на жътвата на пролет­ните земеделски култури, когато падне снегът.

велико търново

И през този ловен сезон ловците от ЛРС- Велико Търново няма да стрелят по майки, ще сле­дят внимателно за умрели диви свине, ще предават проби за изследване за АЧС с надеждата всички да са отрицателни. И разбира се, ще очакват по-сериозна слука от миналогодишната.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ