140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дано голямата слука предстои, надяват се дружините в ЛРС– Стражица

стражица лов

Седем диви прасета отстреляха ловците от сдружение „Ловно-рибарско дружество „Тасладжа” в Стражица за четири ловни излета след началото на груповия лов за дива свиня.

Три животни паднаха още при откриването на 1 октомври. Късметлиите бяха ловните дружини в с. Кесарево с две диви прасета и от Стражица с едно.

По-нататък успяха да се разпишат и ловците от дружините в Мирово и Ново градище.

Зрелищни гонки за ловците от ЛРД-Могилино

Засега с най-сериозна слука може да се похвали дружината в Кесарево. В нейния актив вече са записани четири диви свине. За съжаление от отстреляните в сдружението екземпляри обаче няма едри животни с големи глиги.
През миналия ловен сезон ЛРС-Стражица се нареди на второ място в Регионалната дирекция по горите във Велико Търново след ловната организация в съседната Златаришка община с отстреляни 58 диви свине и 72 % изпълнение на плана.

Това е похвално, ала стражишките ловци не могат да се похвалят, че някогашната популация на този дивеч напълно е възстановена, както им се иска.

Все пак може да се каже, че животните се връщат постепенно в стражишките ловни полета. А по време на ловните излети продължават да пазят майките, за да разчитат на увеличена численост на този дивеч през следващия ловен сезон и на по-добър отстрел.
И ако положението с дивите свине не е много радостно, стражишките ловци могат да се похвалят със слука в птичия лов. През септември са отчетени 738 пъдпъдъка, 344 гривяка и 247 гургулици.

Най-добре се справят дружините в селата Бряговица и Кесарево. А равносметката показва, че отстрелът е по-добър от миналата година. Любителите на пернатия лов се надяват на слука и при фазаните, чието разселване всяка година помага за увеличаването на бройките им, и на водоплаващите.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ