НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Млад ловец от ЛРД-Селча със завидни ловни успехи

селча лов

Димитър Довленски е един от най-младите ловци в дружи­ната на родопското село Сел­ча, част от ЛРС-Девин. Въпре­ки че живее в Пловдив, всяка свободна минута той прекарва в родното си село Селча. Ак­тивно участва във всички лов­ностопански мероприятия и се чувства най-щастлив, когато се открие ловният сезон.

Последните организирани ловни дни в ЛРД-Селча носят невероятен успех на младия ловец, а това само по себе си е отплата за непрестанния труд в полза на дружината. След обичайните инструктажи и разстановка на участниците в излета Дими­тър е гонач, а гонката е орга­низирана в м. „Ляска”. Куче­тата още в началото откриват огромен глиган единак и го подгонват. След него тръгва и Димитър, като след кратко преследване настига глигана и с един точен изстрел го от­стрелва. Глиганът е с достой­ни размери и глиги за медал, като се очаква отговор от ко­мисията. Страстите на млади­те ловци утихват едва когато слуката е качена на кантара и стрелката спира на 160 кг.

селча лов

Предходният излет също носи късмет на Димитър, а изживяването е запомнящо се. През този ден гонката е организирана непосредствено до селото в м. „Марина”, осеяна предимно с широколистни дървета, чиито листа все още са по дърветата и видимостта е малка. Кучетата подгонват дивите свине и Димитър от около 100 м с един изстрел поваля една от тях. Вярно е, че животното е с по-скромни размери, но да отстреляш дива свиня с такава скорост от такова разстояние си е ис­тинско изкуство. А това е и доказателство, че младият ло­вец взема успешно поредния ловен изпит.

­Искра СИРАКОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ