НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Успешно стартира ловът на дива свиня и в ЛРС-Поморие

поморие лов

Лъч светлина дава първи­ят ловен излет за ноември, когато реално бе открит гру­повият лов на дива свиня в района на Поморие, къде­то се наблюдава по-засиле­но движение на дива свиня. Ловците от сдружението могат да се похвалят и с от­стрел на четири екземпляра в ЛРД-Казичено. Ловът е бил на приплоди. Пробите, взети от отсреляните животни за АЧС, са отрицателни.

Заради настъплението на заразата АЧС и драстичното намаляване на запасите на свое заседание през лято­то Управителният съвет на ловно-рибарско дружество „Гларус” – Поморие реши ловът на дива свиня да се извършва само един ден седмично през месеците ноември и декември.

„Имаме надежда, че популацията може да се възвърне до допустими граници”, прогнозира пред­седателят на ЛРС-Поморие Дончо Дончев. Той препо­ръча на ловците да проя­вят мъдрост и да запазят женските екземпляри, за да стане възможно по-бързото възстановяване на дивечо­вия запас.

Как се полагат грижи за опазване на дивеча в лов­ните полета, показаха ло­вците от ЛРС-Поморие през уикенда в гонки за чакали, по време на кои­то бяха отстреляни 18 животни. На групов лов излязоха шест дружинки, а слука имаха в Каблешково и Кошарица. Там само за ден са отстре­ляни общо 11 чакала и две лисици, съобщи още Дончо Дончев.

поморие лов

„Сериозният на­тиск върху хищниците през последните години дава резултат. И вече има по-го­ляма успеваемост в лова на дребен дивеч, който страдаше от набезите на хищните диви животни“, сподели Дончев.

За да се стимулира ловът на хищници в Поморие е взето решение на ловците да се изплащат по 20 лева за отстрелян чакал и 10 лева за лисица. Изрично из­искване обаче е получените средства за това от дружин­ките да бъдат инвестирани целево – за закупуване на фермено произведен дивеч и поддръжка на ловните до­мове и заслони.

Резултатите от удар­ния лов на чакали сега ще станат ясни в началото на следващия месец, когато по график ще започне ловът на яребица и див заек.

В момента, отбеляза Дон­чев, в полетата се наблюда­ва добър запас на дребен дивеч.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ