ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Вълци и диви свине отстрелват ловците от ЛРД-Загражден

загражден лов

Ловците от дружината в село Загражден към ЛРС-Славейно традиционно се хвалят с добра слука. При организиране наскоро на гон­ка в м. „Мандрата” Светлин Бозуков е гонач и пуска куче­то по следа. То с яростен лай вдига дивата свиня от гъста­ка. Дивечът подгонва куче­то. Светлин с точен изстрел отстрелва животното, което се оказва отличен индивид – кантарът се спира на 180 кг.

Излетът в края на октом­ври ще остане паметен за ловците от дружинката. Пър­вата гонка е неуспешна. При втората пред пусиите изли­зат вълчица и вълк. Ловецът Деян Читалов от около 30 м стреля с карабина по вълчи­цата и бележи успех. Втори­ят вълк се насочва право към него. Мъжът успява да рани хищника, въпреки това той се отдалечава и „потъва” в гъ­стака. На около 200 м кучето успява да го открие и с лай известява това на ловците. Пръв до вълка идва Андрей Бозуков и с точен изстрел го доотстрелва.

загражден лов

Последният излет на ловците от ЛРД-Загражден за ок­томври също не е празен. Отстреляни са две диви свине. Въпреки скромните размери ловците са доволни от лова. Шегуват се, че и но­вият ловен сезон тръгва като по вода. Общото и на двата излета е, че са отлично ор­ганизирани и резултатите не закъсняват. И най-доброто според Андрей е, че есента едва започва и това дава прекрасна възможност за ор­ганизиране на още успешни излети.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ