ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Гости и домакини отреляха 6 диви свине в ЛРД- Нареченски бани II

Нареченски бани I ловI

След по-миналия уикенд, когато 18 ловни дружини от Асеновградското сдружение нямаха нито една слука при лова на диви свине, то на 26 и 27 ноември бяха отстре­ляни 11 броя. В дружините Нареченски бани II – 6 броя, Новаковска 3 броя, а в Топо­ловската и тази от Орешец само по един екземпляр от този вид дивеч.

Останали­те 14 дружини от ловно-ри­барското сдружение пак са без слука.

Най-щастливи от излета са ловците от втора нареченска. Заедно с тях са ловували и ловци от първо­майското село Дълбок извор с председател Петър Солаков.

„След инструктажа тръг­нахме към постовете в мест­ността „Свети Георги“ – за­почна разказа си за добрата слука Ангел Томов – дългого­дишен председател на ЛРД- Нареченски бани II, доказал се като отличен организатор, с точен мерник и голяма дис­циплина, която е предал и на ловците си. – При зареждане­то на хранилките, което пра­вим в сряда и петък, видяхме, че от царевицата са останали само мамули. Следи от диви свине – малки и големи, също имаше много.

Заехме пост­овете много тихо. Гоначите с кучетата тръгнаха към нас на разстояние повече от кило­метър. И преди да чуем лая на кучетата, сюрия от над де­сет диви свине се появи пред ловците и почна стрелбата. За няколко минути отсрелях­ме 4 прасета. Гостът ни от побратимената дружина Ангел Христев отстреля 3 животни, а нашият Сава Савов едно. По-късно, малко преди да на­пуснем постовете, се появиха други два големи глигана.

От­ново Ангел Христев от пър­вомайската дружина Дълбок извор отстреля единия. Дру­гият падна от точния мерник на Божидар Бабачев, който го стреля 11 пъти, докато го преследваше.

Прибрахме се в хижата и се знае какво следва след такава многобройна слука. Общият брой на отстреляни­те диви свине в нашата дру­жина от началото на сезона за групов лов на дива свиня е вече 11. Така се нареждаме на второ място след колегите от Новаковската дружина със слука от 15 диви свине. След нас останаха дружините от селата Орешец и Тополово”.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ