НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловните кучета в капана на вълчите глутници

вълци и кучета

Няма вид дивеч в нашата природа, който да не е обект на то­тален тормоз и унищожение особено там, където има обособе­ни вълчи глутници. Те притежават вродената дарба да правят перфектна организация при ловуването на всякакъв вид дивеч.

Тяхната популация в отделни райони на страната достига застра­шителни размери и твърде често този факт се омаловажава, по- скоро умишлено укрива от природозащитни организации, които настояват дори за специален статут на тяхната защита.

От контактите ми с ловци и служители на ловните сдружения в Благоевградска област до този момент заключението е кате­горично – най-много са щетите от вълците в ловните полета на Северозападен Пирин, Огражден, Малешевска и Влахина плани­ни.

Обаче към щетите за дивеча и домашните селскостопански животни трябва да прибавим и немалко ловни кучета, които бяха убити и изядени от вълците по време на ловните гонки през се­зона. Увлечени по дивите свине, те лесно попадат във вълчите капани и биват безмилостно оглозгани до кости.

вълци и кучета

Малко са сдру­женията, които не са отчели такъв факт. Като печален пример ще посоча, че само през последните 2-3 излета от активния ловен сезон тази година в 2 съседни ловни дружинки – Плоски и Илин­денци в района на Централен Западен Пирин, вълци убиват 5 ловни кучета по време на гонка.

Тази тенденция продължава още от миналогодишния сезон, когато само за месец и половина в Малашевска планина в дружинките в Гореме, Цапарево и Добри лаки са убити 3 от най-добрите кучета за лов на дива свиня. На­блюденията и фактите показват, че има промяна в поведението на тези хищници отпреди няколко десетилетия. Станали са по-нагли, безстрашни и крайно агресивни не само към домашните селскостопански животни, но и към овчарските и ловните кучета.

вълци и кучета

Успях да разговарям с трима ловци, чиито ловни кучета бяха уби­ти и изядени от вълци. Георги Гайдов от ЛРД-Илинденци към ЛРС „Голак” – Струмяни: „На предпоследния ловен излет около Нова година лично пуснах 2-те ми кучета Лиско и Лиска на четири и година и половина по следите на дива свиня. Те минават покрай един от постовете и продължават по следата. Не след дълго ги дочухме, че с лай се отдалечават от линията на пусиите, докато в един момент внезапно млъкнаха. Така и не се върнаха нито при мен, нито в къщи…“

В района има стадо от говеда, което пашува на открито и свободно. Собственикът на стадото досега е регис­трирал 7 изядени малки телета от вълците. Николай Стойчев, ло­вец от Илинденци: „Отглеждам 5 ловни кучета. Грижите и разхо­дите, които се полагат за тях, са неимоверно много и са сериозно перо от семейния бюджет. Най-доброто от тях на 8 години-кьосе барак за лов на диви свине прекрасно познава целия регион, но след гонка не се върна”. Най-доброто куче в района, собственост на Антон Любенов от с. Лиляново, който ловува в дружинката на с. Плоски, благодарение на джипиес системата успява да открие оглозганото си любимо куче, трицветно сръбско гонче, само по­ловин час след началото на гонката. „Внимателно следях движе­нието на кучето след дивата свиня по тракера, когато забелязах, че спира на място и с леко преместване на индикацията Усъмних се. Придвижих се максимално бързо до мястото. Беше късно, из­ядено изцяло, само главата с каишката още стоеше.”

Сценарият на вълчите екзекуции на ловни кучета е идентичен в Пирин, Огражден и Малешевска планини. Увлечени в гонка­та, кучетата лесно попадат в капана на хищниците. Разправата е светкавична и фатална. Тенденцията става все по-тревожна.

Един от верните пътища за по-ефективна борба с този хищник е стимулираща парична премия, каквато имаше преди доста години. Решението на проблема е в ръцете на държавните гор­ски стопанства като собственик на дивечовото разнообразие и ловните сдружения по места, особено засегнати от прекаленото присъствие на едрите хищници.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ