ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Девин приключи успешно сезона за лов на дива коза

диви кози

С трофей от дива коза, добит в ловищата на девинските ловци по линия на организирания ловен туризъм в началото на декември, се сдоби германският ловец Волфганг Жордан.  Отстреляният от него мъжки екземпляр на старо животно получи оценка 106.78 т. по CIC и сребърен медал, съобщи специалистът по лова на девинското ловно-рибарско сдружение Владимир Пейков.

Германецът, който за първи път ловува в България, пристигнал в Девин на 5 декември. За ловен водач той наел Заим Шайбов, който е председател на ловно-рибарската дружина в село Гьоврен. Шайбов е опитен ловец и отличен водач, който перфектно познава планината в района. С негова помощ скоро бил открит конкретния индивид, разрешен за отстрел по реда на дерогациите.

Приходите от отстрела ще помогнат на ЛРС-Девин да продължи дейностите по стопанисване и охрана на вида на територията на сдружението.

Общо 3 животни  – два мъжки екземпляра и една женска от защитения вид дива коза (Rupicapra rupicapra) са били разрешени от МОСВ за отстрел по реда на изключенията на сдружението за 2022 г.

„Ползването на дивата коза се извършва в ловностопанските райони, където видът се стопанисва от съответните лица, определени от Закона за лова и опазване на дивеча. В тези райони предотвратяване на бракониерството е най-ефективно, когато в него активно участват стопанисващите лица. При установено законно ползване на дивата коза (и съответния икономически ефект от това), те имат най-силна мотивация за охрана на дивата коза. Често в добре охраняваните ловностопански райони нивото на бракониерство е значително по-ниско от това в съседните територии или на практика липсва“, се казва в проекта на План за действие на вида (2019-2028 г.), който в момента е в процедура по приемане. Такова е и мнението на повечето експерти по дивата коза в страната.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ