НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Успешен групов лов на чакали в ЛРС-Айтос

айтос чакали

В ЛРС-Айтос по график всяка година ме­сеците януари и февруари са беляза­ни в ловния календар с провеждането на гропов лов за хищници. Те се приемат от всички дружинки от сдружението много сериозно преди предстоящото пролетно разселване на дивеч.

Като една от най-се­риозните в хищничарския лов е дружинка­та на село Карагеоргиево. Тук към гонките за хищници винаги е имало голям интерес. Когато броят на участниците е надвишил разрешеният, ръководителят е взимал решение да оставя в ловния заслон една част да припалват камината и да пригот­вят банкета.

Ловната група, „изпъстрена“ с младежи, старци, гости и домакини ви­наги е като една добре смазана машина и пусиите не се оттеглят до 14 ч., а гонките не са под 4 на брой.

айтос чакали

Така в неделния ден на 15.01.2023 г. на ловния дом „Вия“ се събраха 38 ловци и гоначи с различни породи кучета хищничари.

След про­ведения инструктаж и разбор се взе решение първо да бъ­дат претърсени старите лозя. Въпреки очакванията на ръ­ководителите от постовете не последва нито един изстрел. Хищниците, колкото и да бяха притискани от гоначи и кучета, нито веднъж не излязоха на мушка.

А подготовката на пу­сията беше изцяло подредена по еталон – с джипове, изоста­вени далеч от пусията, без го­вор и щракане на оръжия, с из­ключени телефони и пр. Даже и четириногите помощници, сякаш усещайки сериозността на акцията, се отъркваха пъ­тьом в треви и различна тор, за да изчистят „миризмата на цивилизация“ (инстинкт от времената, когато дедите им са произлезли току що от вълци) от себе си.

Ловците отчетоха, че с всяка година старите лозя ще бъдат все по-трудно ловно поле. Джунглата от преплетени драки, треви, подивели лози и различни храсти правеха невъзможно придвижването на гоначи и кучета. Ловните помощници биваха надхитряни в огромния масив и чакалите се изнизва­ха като призраци в мрежата от растения.

Прекрасният ден без повей на вятъра и поло­жителните температури бе идеален за лов и всеки шум би бил долавян от ухото, но за съжаление резултат нямаше.

Радостно бе, че на постове­те се засякоха дузина зайци, сърни и сръндаци (с мъхести­те си и новопоявили се рога).

На следващите пусии около топлите минерални извори ре­зултатите не закъсняха.

айтос чакали

С точни попадения се поздравиха гостът от лю­ляковската дружинка Сребрин Сребров и горският служител Нурай Яшар с два отстреляни и един ранен и открит чакали.

Резултатът бе много добър за деня, тъй като по време на друг вид лов отстрелът на чакали и лисици затова в Айтоско след групови излети на хищници не се срещат случаи на дузини простряни за снимка чакали. затова в Айтоско след групови излети на хищници не се срещат случаи на дузини простряни за снимка чакали.

Айкут БЕХИЧ

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ