НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Златарица – В очакване да се завърне голямата популация отпреди АЧС

златарица лов

Според отчетите през отми­налия ловен сезон 11-те дру­жини на сдружение „Ловно-ри­барско дружество „Сокол 1910” в Златарица са отстреляли 58 диви свине. Това означава, че планът е изпълнен на 47 %.

Тревожното е, че отстрелът е по-слаб в сравнение с предиш­ния ловен сезон, а вероятно и за целия период от появата на АЧС, която е главната причина за видимото намаляване на запасите на този дивеч.

Диви свине все пак се появяват в златаришките ловни полета, но ловците не са големи оп­тимисти – едва ли скоро ще се възстановят някогашните сери­озни запаси.

Безспорно най-успешни през отминалия ловен сезон в свин­ския лов са ловците от дружи­ната в с. Сливовица. Техен е и най-големият отстрелян глиган в сдружението – към 200 кг. Точен бе мерника на Николай Наумов от дружината в Омуртаг, който редовно гостува на своите при­ятели от Сливовица.

Статис­тиката показва, че по-добре от другите дружини са тези в Златарица, с. Калайджи, с. Росно.

След като няма сериозна слука в стрелбата по диви сви­не, златаришките ловци са се заели сериозно с регулацията на запасите на хищници.

В този край най-големи неприятности причиняват чакалите, които нападат не само дивеча, но и изкараните на паша домашни животни. Разчита се много на груповия лов извън горския фонд, за да се ограничи попу­лацията на тези хищници. Към това са съсредоточени усилия­та на дружините след приключ­ването на ловните излети за диви прасета и пернат дивеч.

По три-четири, че и повече уни­щожени чакала се отчитат на ден. Ловците стрелят и по ли­сици, по скитащи кучета. Така ще бъде през цялата година, за да се намалят запасите на хищните диви животни и да се разчита на по-бързото увели­чаване на популацията на ди­вите свине, на запазването на пернатите.

Милка Денева

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ