НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Габрово – За благородните елени се полагат специални грижи – с успех

габрово елени

При благородния елен на територията на ЛРС-Габрово се наблюдава увеличение на числеността с 30% спрямо предишни години. Дружините продължават да полагат постоянни грижи за опазване и увеличаване на популацията му – подхранване, поддръжка на хранилки и солища.

През миналата година Управителният съвет на сдружението, след направено предложение от ловния специалист – Живко Жеков, взема решение да извърши подхранване на дивеча с царевица в тези ловностопански райони, в които има обособени т.нар. сватбовища, с цел задържане на благородните елени и сърни по техните ловни полета в размножителния им период.

В резултат на това в продължение на три месеца – юли, август и септември на 2022 г., е закупуван по 1 тон царевица месечно.

Ловният специалист изработва и монтира в тези райони дървени корита за царевица. Освен  поддържане на хранилките с концентриран фураж, солищата са заредени и с каменна сол в размер на почти 1 тон.

„В следствие на множеството открити разфасовани трупове на благороден елен/кошута по предложение на Живко Жеков бяха купени 2 камери за наблюдение, чието обслужване се извършва от него. Целта на наблюдението е превенция срещу бракониерството, което бе засичано многократно в ловните ни полета през изминалата година“ – подчерта председателят на ЛРС-Габрово Тодор Дянков.

габрово елени

За втора година СЛРД „Чардафон”, единствено от ловните сдруже­ния в състава на НЛРС-СЛРБ, заедно с ловните стопанства, показа паднали рога на Осмия преглед на паднали рога от благороден елен в ДЛС „Воден-Ири Хисар“ 2023 г.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ