ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

За втора година ЛРС-Габрово показа собствена колекция от паднали рога

габрово паднали рога

„Радвам се, че габровското ловно-рибарско сдружение „Чардафон” започна да показва една постоянна попула­ция на благородния елен в ловностопанския си район” – каза Живко Жеков, специалист по лова на сдружението, след завръщането си от Осмия преглед на паднали рога от благороден елен в ДЛС „Воден-Ири Хисар“ 2023 г.

Благодарение на него и на осъзнатия смисъл да се събират паднали рога на благородния елен, за втора година СЛРД „Чардафон”, единствено от ловните сдруже­ния в НЛРС-СЛРБ, заедно с ловните стопанства, показва паднали рога, събрани в ловния район на Габрово.

За разлика от предишните две години, тази година в каузата се включват още трима колеги, също толкова сърцати поклонници на природата и дивеча.

В екипа са Преслав Петков и баща му Ивайло, както и завършилия Лесотехническия университет Иван Иванов (но не е член на сдружението). Те обхождат района, за да съберат „пъ­зела благороден елен”, който с голяма амбиция пръв за­почва да реди Живко Жеков.

Той споделя: „При всяка на­ходка от паднали рога тържествувахме, защото всеки рог допълва историята на развитието на благородния елен при нас. Искаме да покажем, че в нашия Предбалкан този вид също има добри трофейни заложби.

Казвам Предбал­кан, защото благородният елен освен на територията на Габрово се развива и на територията на ДЛС „Росица” и ДЛС „Тодорчетата” – зимуване, брачен период, мигриране за храна. Така че заслугите са общи, а трофейните качест­ва показват грижите на ловците и на ловните специали­сти в стопанствата.

За нас особено важна бе оценката на труда ни накрая, когато успявахме да наредим падналите рога от 2021 г. насам и да видим не само миналото, но и бъдещето на благородния елен.”

Габровското сдружение показа в Осмия преглед на пад­нали рога от благороден елен около 350 кг рога. Подбрани са най-добрите и най-едрите, без да бъдат представени малките.

„Миналата година лично аз, отново от името на сдружението, тъй като рогата бях събрал на територията на габровския ловностопански район, закарах във „Воден- Ири Хисар” около 150 кг рога” – припомня началния си ен­тусиазъм Живко.

Накрая той сподели болката си:

„Има хора, които също излизат и намират рога, за които и не подозираме, че са събрани, но после тези рога отиват някъде. Напоследък това се превърна в силно развит бизнес. Рогата потъват в неизвестност и от това ми е много болно.

Защото, като стопани на района, по този начин не можем да видим със­тоянието на благородния елен. Затова призовавам всич­ки събирачи да покажат намерените рога, за да можем да оценим правилно състоянието и развитието на благород­ния елен. Не е необходимо да се крият.

Те сигурно знаят какъв е редът – в едномесечен срок от прибирането на рогата от гората трябва да ги регистрират в съответното държавно, ловно или горско стопанство, като ще заплатят по 1.50 лв. на килограм. Тези рога остават за тях и с тях те могат да правят каквото си искат. Нашата молба е само да ги покажат, за да можем да натрупаме повече история за благородния елен и за това какво се случва в гората с дивеча, който е наша грижа“.

Мариана МАНДИЧЕВА

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ