НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловният сезон се открива на 12 август

нов сезон

От Изпълнителната агенция по горите информират, че откриването на ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще бъде на 12 август (събота).

От ИАГ нареждат ловуването да се извършва само с писмени разрешителни (по образец), издадени от директорите на ДГС/ДЛС за държавните ловностопански райони, специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци към ДГС, и от председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район.

Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници, а на водоплаващ дивеч – след 1 януари и в сряда.

И през този сезон груповото ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час преди изгрев и един час след залеза на слънцето.

Групово и индивидуално ловуване на гургулица се извършва в събота и в дните, обявени за официални празници

Припомняме установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет – пъдпъдък – до 15 бр., гургулица – до 8 бр., а по линия на организирания ловен туризъм – до 24 броя, гривяк, гълъби, гугутка – до 10 бр., горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.

Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч от чуждестранни ловци по линията на организирания туризъм се извършва в не повече от 3 от 7 последователни дни за един ловностопански район. Забранява се ловуването на местен дребен дивеч в едно и също ловище в два последователни дни.

Вижте пълния текст ТУК

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ